Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
Lumisia oksia
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on toimialaan kuuluvien palvelujen järjestäminen ja kehittäminen sekä hyvien edellytysten luominen henkilöstölle tehtävien hoitamiseen.

Tehtäviä hoidetaan kahden lautakunnan, sivistyslautakunnan ja yhteisöllisyyslautakunnan, toimesta.

Sivistyslautakunnan tehtäviin kuuluvat

 • varhaiskasvatus
 • perusopetus
 • koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
 • lukiokoulutus
 • vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus
 • ammatillinen ja aikuiskoulutus
 • kirjasto

Sivistyslautakuntaan kuuluu 9 jäsentä, joiden lisäksi Oripään kunnan nimeämällä edustajalla on osallistumis-, puhe-, esitys- ja äänioikeus perusopetusta koskevissa asioissa siitä alkaen, kun oripääläiset vuosiluokkien 7–9 oppilaat aloittavat opiskelunsa Pöytyän kunnan järjestämässä perusopetuksessa. Esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimii Auranlaakson kansalaisopiston johtokunta, jonka jäsenet sopimuskunnat nimeävät. Esittelijänä toimii kansalaisopiston rehtori.

Yhteisöllisyyslautakunnan tehtäviin kuuluvat

 • kulttuuri, liikunta- ja nuorisopalvelut
 • kylien kehittäminen
 • kansalaisvaikuttaminen

Yhteisöllisyyslautakuntaan kuuluu 7 jäsentä. Esittelijänä toimii kulttuurisihteeri. Yhteisöllisyyslautakunnan tehtäväalueella toimivat lisäksi lapsi- ja perheneuvosto, nuorisovaltuusto ja kylien neuvottelukunta.

Viranhaltijana sivistystointa johtaa sivistysjohtaja.

 

Yhteystiedot

 

Marianne Mäkelä
sivistysjohtaja
puh. 040 672 3190

marianne.makela(a)poytya.fi

Salme Mattila
toimistosihteeri
puh. 040 672 2940

salme.mattila(a)poytya.fi

Maria Kallio-Järvenmäki
suunnittelija-toimistosihteeri
puh. 040 672 3056     
 maria.kallio-jarvenmaki(a)poytya.fi