Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
polkypyorat-timo-kesti.jpg
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Haku Pöytyän kunnan aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2020-2021 ajalla 3.-17.4.2020


Haku aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2020-2021 tehdään 3.-17.4.2020 välisenä aikana Wilman kautta. Huoltajia tiedotetaan hakuajasta Wilma-viestillä.

Toimintaan voivat hakea kaikki 1.-2.-luokkalaiset sekä muidenkin luokkien ne oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön yksikössä, Riihikosken yhtenäiskoululla sekä Yläneen yhtenäiskoululla. Aamutoiminta järjestetään varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä, mikäli osallistujamäärä toiminnassa on pieni ja palvelun antaminen näin toteutettuna on perusteltua.

Tiedustelut: suunnittelija-toimistosihteeri Maria Kallio-Järvenmäki, puh. 040 672 3056, sähköposti: maria.kallio-jarvenmaki[at]poytya.fi.


Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 7.3.2018 § 20.

Toimintasuunnitelma 1.8.2018 alkaen [pdf]


Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikat lukuvuonna 2020-2021

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään sivistyslautakunnan päätöksen 7.3.2018 § 20 mukaisesti koulupäivinä seuraavissa paikoissa:

Elisenvaaran yhtenäiskoulu, Kyrön yksikkö
Kyröntie 75, 21800 KYRÖ
puh. 040 134 4134
- aamu- ja iltapäivätoimintaa

Riihikosken yhtenäiskoulu
Yläneentie 10, 21870 Riihikoski
puh. 040 040 8379
- aamu- ja iltapäivätoimintaa

Yläneen yhtenäiskoulu
Koulutie 14, 21900 YLÄNE
puh. 040 843 4620
- aamu- ja iltapäivätoimintaa

Aamutoiminta järjestetään koulun sijaan varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä, mikäli osallistujamäärä toiminnassa on pieni ja palvelun antaminen on näin toteutettuna perusteltua. Aamutoimintaa järjestetään tarpeen mukaan kello 7.00 alkaen koulupäivän alkamiseen saakka ja iltapäivätoimintaa koulupäivän päättymisestä kello 17.00 saakka.


Toiminnasta perittävät maksut 1.8.2020 alkaen

 Aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan 1.8.2020 alkaen sivistyslautakunnan 11.3.2020 § 22 vahvistamia koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittäviä maksuja: 

 • aamu- ja iltapäivätoiminta keskimäärin enintään 3 tuntia päivässä 100 euroa/kk (toiminnan laajuus 570 tuntia koulun työvuoden aikana)
 • aamu ja iltapäivätoiminta keskimäärin yli 3 tuntia päivässä 130 euroa/kk (toiminnan laajuus 760 tuntia koulun työvuoden aikana)

Lisäksi maksusta peritään vain puolet, mikäli lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä. Edellytyksenä sairaudesta johtuvalle maksualennukselle/-vapautukselle on huoltajan toimittama hyväksyttävä lääkärintodistus. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuukausimaksusta.

Mikäli huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentulotukiedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen on syytä, myönnetään maksuvapautus koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta seuraavin perustein: 

 • perhe tarvitsee koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä tai toiminta muodostaa muun sosiaalihuollon tukitoimen;
 • koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään kehitysvammalain 2 §:n mukaisena erityishuoltona, jolloin oppilaalla on hyväksytty erityishuolto-ohjelma. 

Edellytyksenä maksuvapautuksen myöntämiselle on vapautuksen perusteena olevien tietojen saaminen kunnan perusturvaosastolta sekä kohdan kaksi osalta huoltajan kuntaan toimittama, asianomaisen erityishuoltopiirin hyväksymä erityishuolto-ohjelma. 

Maksuvapautusta haetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisen yhteydessä, jolloin samalla kysytään suostumus tietojen saamiseen / pyydetään liittämään hakemukseen oppilaalle hyväksytty erityishuolto-ohjelma. Tarpeen mukaan maksuvapautusta voi hakea myöhemminkin. Maksuvapautus voi olla määräaikainen myös toimintaanottamisjaksoa lyhyemmällä ajalla.


Toiminnasta perittävät maksut lukuvuonna 2019-2020

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan koulutuslautakunnan 27.4.2016 § 37 vahvistamia koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittäviä maksuja:

aamupäivätoiminta 30 euroa/kk
iltapäivätoiminta 90 euroa/kk

Mikäli oppilaalle on valittu vaihtoehto, että hän osallistuu toimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, maksu puolittuu.

Lisäksi maksusta peritään vain puolet, mikäli lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä. Edellytyksenä sairaudesta johtuvalle maksualennukselle tai -vapautukselle on huoltajan toimittama hyväksyttävä lääkärintodistus. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuukausimaksusta.


Ajankohtaista maksuista ajalla 18.3.-13.5.2020

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja koskevista periaatteista ja ohjeistuksesta poiketaan koronavirustilanteesta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi seuraavasti (khall 30.3.2020):

 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ei 18.3.2020 alkaen peritä toimintaan osallistumista koskevia maksuja, mikäli lapsi ei toimintaan ole kyseisestä ajankohdasta alkaen osallistunut tai jatkossa osallistu. Maksuhyvityksenä maaliskuun osalta huomioidaan puolet kuukausimaksusta.

 • Oppilailta, jotka osallistuvat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan edelleen, peritään maksut koulutuslautakunnan 27.4.2016 § 37 ja 1.8.2020 alkaen sivistyslautakunnan 11.3.2020 § 22 päättämän mukaisesti.
 • Poikkeukset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin ovat voimassa koronavirustilanteesta johtuvien poikkeusolosuhteiden ajan, joiden päätyttyä palataan maksujen perimisessä koulutus- / sivistyslautakunnan vahvistamiin, normaaliolosuhteita koskeviin käytäntöihin poikkeusolojen päättymistä seuraavan kuukauden alusta lähtien. Mikäli kuukautta, jonka aikana poikkeusolosuhteet päättyvät, on poikkeusolosuhteiden päättyessä jäljellä kaksi koulujen työviikkoa tai enemmän, peritään kyseiseltä kuukaudelta oppilaan osallistuessa toimintaan puolet koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävästä maksusta. Maksuvapautuksen edellytyksenä on, että poissaolon syy on valtioneuvoston suositus lasten pitämiseen kotona koronavirustilanteen vuoksi.


 • Irtisanominen tai toiminta-ajan muutos

   Mikäli oppilas halutaan irtisanoa toiminnasta, tulee se tehdä kirjallisesti. Irtisanominen astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden alussa ilmoituksen saapumisesta.

  Samoin muutos toiminta-ajassa tehdään kirjallisesti, ja se astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alussa. Ilmoituksen voi lähettää myös Wilma-viestillä tai sähköpostitse.

  Irtisanominen ja toiminta-ajan muutosilmoitus toimitetaan yhtenäiskoulujen apulaisjohtajille seuraavasti:

  Elisenvaaran yhtenäiskoulu: Markus Takala
  Riihikosken yhtenäiskoulu: Mika Lamppu, vs. apulaisjohtaja
  Yläneen yhtenäiskoulu: Marko Aaltonen, vs. apulaisjohtaja

 

LISÄTIETOJA

 

Marianne Mäkelä
sivistysjohtaja
puh. 040 672 3190

marianne.makela(a)poytya.fi