Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 


sivistystoimen hankkeet

 

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käynnissä olevat hankkeet

 • Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistava hanke (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
  Hankeaika: 14.2.2020-31.7.2022

Valtion erityisavustuksen avulla vahvistetaan lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten lukutaitoa, lukuinnostusta ja lukuharrastusta. 

 • Pöytyän koulujen kerhotoiminnan kehittäminen 2019 (Opetushallitus)
  Hankeaika: 8.8.2019-31.12.2020

Avustuksen tarkoituksena on monipuolisen ja laadukkaan kerhotoiminnan tukeminen pääsääntöisesti vuosiluokille 3-9.

 • Perusopetuksen vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetusta koskevan täydennyskoulutuksen järjestäminen, hakuryhmä A (Opetushallitus)
  Hankeaika: 2.4.2019-31.12.2020

Valtionavustuksilla järjestettävän täydennyskoulutuksen tavoitteena on varmistaa vuosiluokilla 1-2 A1-kielen opetusta antavien opettajien pedagoginen ja ammatillinen osaaminen sekä vahvistaa koulun kielitietoista toimintakulttuuria.

 • Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen (Opetushallitus)
  Hankeaika: 24.1.2019-31.12.2020

Valtionavustuksen keskeisenä tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamista tukevia toimintatapoja ja -malleja sekä hyödyntää jo olemassa olevia materiaaleja, kokemuksia ja verkostoja.

 • Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen tutoropettajatoiminnan käynnistämiseen alueellisena yhteistyönä Elisenvaaran, Kosken ja Someron lukioiden yhteistyönä / EliseSomerKoski-verkosto (Opetushallitus)
  Hankeaika: 18.1.2019-31.12.2020

Valtion erityisavustus on tarkoitettu lukioiden tutortoiminnan alueverkostojen koordinointiin sekä tutortoiminnan ja -koulutuksen käynnistämiseen ja pilotointiin hankelukioissa.

 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi