Sisältöön »
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
Nuori henkilö makoilee nurmikolla
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 

Sivistystoimen hankkeet

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käynnissä olevat hankkeet

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen Pöytyän kunnassa (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Hankeaika: 1.8.2022-31.7.2023

Valtionavustus on tarkoitettu  esi- ja perusopetuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia ja vuorovaikutusta sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea. Avustuksella vahvistetaan koulun merkitystä yhteisön keskuksena ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen Pöytyän kunnan varhaiskasvatuksessa

Hankeaika: 1.8.2022-31.7.2023

Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia, vuorovaikutusta ja lähipalveluperiaatetta sekä lapsen oikeutta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.

Pöytyän koulujen kerhotoiminnan kehittäminen 2022 (Opetushallitus)

Hankeaika: 1.8.2022-31.12.2023

Koulun kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa. Avustuksen tarkoituksena on monipuolisen ja laadukkaan kerhotoiminnan tukeminen. Kerhotoimintaa kohdennetaan tukemaan oppilaiden opiskelumotivaation ylläpitämistä sekä jaksamista, koulussa opitun soveltamiseen sekä vahvistamaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022-2024 (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Hankeaika: 1.1.2023-31.7.2024

Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa sekä oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa. 

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin (Opetushallitus)

Hankeaika: 1.1.2023-31.7.2024

Valtionavustuksella tuetaan lukiokoulutuksen järjestäjiä pitkittyneen koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin opiskelijoiden osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Valtionavustus on tarkoitettu opetukseen, ohjaukseen, hyvinvointiin ja tukitoimiin liittyvien lisäresurssitarpeiden rahoittamiseen. Tavoitteena on parantaa lukio-opiskelijoiden edellytyksiä jatkaa opintojaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa opetuksessa sekä tukea heitä ylioppilastutkintoon valmistautumisessa ja jatko-opintoihin siirtymisessä.


Vapaa-aikatoimen hankkeet

Harrastamisen Suomen malli Pöytyän kunnassa, erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen (Aluehallintovirasto)

Hankeaika: 1.8.2022-31.7.2023

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Harrastamisen Suomen mallin toinen kokonainen hankekausi käynnistyy syyskuussa 2022. Kerhotarjonnassa mukana aiemmin suosituiksi osoittautuneita sekä sisällöltään täysin uusia kerhoja.