Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 


sivistystoimen hankkeet

 

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käynnissä olevat hankkeet

 • Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistava hanke (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
  Hankeaika: 14.2.2020-31.7.2022

Valtion erityisavustuksen avulla vahvistetaan lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten lukutaitoa, lukuinnostusta ja lukuharrastusta. 

 • Pöytyän koulujen kerhotoiminnan kehittäminen 2020 (Opetushallitus)
  Hankeaika: 8.8.2020-30.6.2022

Avustuksen tarkoituksena on monipuolisen ja laadukkaan kerhotoiminnan tukeminen pääsääntöisesti vuosiluokille 3-9.

 • Pöytyän koulujen kerhotoiminnan kehittäminen 2021 (Opetushallitus)
  Hankeaika: 2.8.2021-31.12.2022

 • Valtion erityisavustus lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin vuosille 2021-2022 (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
  Hankeaika: 1.8.2021-31.12.2022

Valtionavustus on tarkoitettu lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin perusopetuksen yläkouluissa (vuosiluokat 7-9). Tuetaan riittävän lukutaidon saavuttamista aktiiviseen toimimiseen yhteiskunnassa sitä tarvitseville vieraskielisille ja lukutaidossa heikosti suoriutuville oppilaille.

 • Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-2022 (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
  Hankeaika: 1.1.-31.12.2022

Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa.

 • Valtion erityisavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin, erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
  Hankeaika: 1.1.-31.12.2022

Tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki tulisi olla kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti.

-Tasa-arvoisesti saatavilla ja tasalaatuisella opiskeluhuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä.
-Lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistetaan ennaltaehkäisevästi moniammatillisilla ja oikea-aikaisilla opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluilla.

 

Vapaa-aikatoimen hankkeet

 • Pöytyällä yhtenäiskouluissa nuorisotyötä -hanke, erityisavustukset kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen (aluehallintovirasto)
  Hankeaika: 1.8.2020-31.7.2022

Hankkeella on palkattu kouluille yhteinen koulunuorisotyöntekijä, joka aloitti työn 27.1.2021.

 • Harrastamisen Suomen malli Pöytyän kunnassa, erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen (Aluehallintovirasto)
  Hankeaika: 1.8.2021-30.6.2022

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Harrastamisen Suomen mallin pilottihankkeen jatkohanke.

Harrastamisen Suomen malli


 

Pöytyän kunta

(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi