Sisältöön »
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
Yläneen yhtenäiskoulu, oppilaita pihalla
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 

Oppilashuolto

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@poytya.fi.

Iida Naaranoja
terveydenhoitaja
puh. 040 570 5926

Koululla keskiviikkoisin  ja perjantaisin. Ilman ajanvarausta toimiva avovastaanotto on ke ja pe klo 10.30–11.00.  Ilmoittautuminen vastaanotolle ennen vastaanottoajan alkamista opettajainhuoneessa olevaan listaan. Yhteydenotot mielellään Wilman kautta.

Susanna Nyberg-Simola
koululääkäri

Lääkärintarkastukset 1., 5. ja 8.luokan oppilaille  Ajanvaraus muissa asioissa terveydenhoitajan kautta. Akuuteissa, sairaanhoidollisissa asioissa ohjataan omalääkärin vastaanotolle.

Heli Kriikkula
hammaslääkäri (terveyskeskuksessa)
puh. 02 4864 1330
heli.kriikkula(a)tk.poytya.fi

Jenni Perämäki
koulupsykologi
puh. 040 672 2932

Koululla yleensä maanantaisin ja tiistaisin. Koulupsykologin tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen ja edistäminen sekä yhteisöllisellä että yksilötasolla. Tarvittaessa koulupsykologi tekee myös oppimisvaikeustutkimuksia, joista sovitaan yhteistyössä koulun ja kodin kanssa. Oppilas voi hakeutua psykologin asiakkaaksi itse, luokanvalvojan tai luokanopettajan, opinto-ohjaajan tai vanhempien aloitteesta. Tapaamiset ovat luottamuksellisia.

Sirke Ruusunen
kuraattori
puh.  040 825 7475

Kuraattori on tavattavissa koululla pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin. Kuraattoriin voi olla yhteydessä esimerkiksi kaveri- tai perhesuhteisiin, koulukiusaamiseen, jaksamiseen, stressiin, elämänhallintaan tai koulumotivaatioon liittyvissä kysymyksissä. Kuraattori myös edistää kouluyhteisön hyvinvointia sekä sosiaalisten näkökohtien huomioonottamista opetus- ja kasvatustyössä. Oppilaat voivat tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa suoraan tai varata ajan joko soittamalla tai Wilman kautta. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos huoli omasta lapsesta herää. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Marke Haapanen
sosiaaliohjaaja
puh. 040 581 2690

Erityisopettajat

Anni Tuomi
luokat 1–3
puh. 040 843 7104

Paula Santanen
luokat 4–6
puh. 040 672 3035

Tiina Salminen
luokat 7–9
puh. 040 672 3184

Oppilashuoltoryhmä KOR

Oppilashuollolla tarkoitetaan opiskelun ja hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytysten lisäävää toimintaa oppilaitostyössä.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (KOR) vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta, ohjaamisesta ja arvioinnista. Se voi myös toteuttaa erilaisia tapahtumia, teemapäiviä ja muita hankkeita.  Huoltajat voivat halutessaan ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmään. 

Ryhmään kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, oppilaiden ja huoltajien edustajat sekä tarvittaessa koulukuraattori, koululääkäri ja sosiaalitoimen edustaja. Ryhmään voi tarvittaessa osallistua myös muita oppilashuoltotyön edustajia. Puheenjohtajana toimii rehtori. Kokouksista tehdään kokousmuistiot. Ryhmä kokoontuu noin 2-4 kertaa lukuvuodessa.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu:

  • Oppilaan kasvun ja kehityksen seuraaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
  • Vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen.
  • Oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa. Tarvittaessa oppilas voidaan myös ohjata jatkotutkimuksiin ja – hoitoon.
  • Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta.
  • Koulutapaturmien ensiapu.
  • Seksuaalikasvatus ja ehkäisy-/ seksuaalineuvonta.
  • Suun terveydenhuolto.
  • Oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset (esim. silmälääkärin- ja lasten tai nuortenpsykiatrin tekemään tutkimukseen ohjaaminen).

Huom! Akuutit – ja pitkäaikaissairaudet sekä vapaa-ajalla ja harrastuksissa tapahtuneet tapaturmat hoidetaan terveyskeskuksessa tai muulla hoitavalla taholla.

Mikäli oppilaalla on erityisruokavalio, tulee siitä ilmoittaa kouluterveydenhoitajalle ja koulun keittiölle.

 

Ota yhteyttä

 

Markus Takala
Rehtori
puh. 050 590 6733
markus.takala(a)poytya.fi