Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
ylaneen-yhtenaiskoulu-timo-kesti.jpg
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 

Oppilashuolto

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@poytya.fi

Tarja Alila
terveydenhoitaja
puh. 050 516 9248

Koululla torstaisin ja perjantaisin. Ilman ajanvarausta toimiva avovastaanotto on to ja pe klo 10.30–11.00.  Ilmoittautuminen vastaanotolle ennen vastaanottoajan alkamista opettajainhuoneessa olevaan listaan. Yhteydenotot mielellään Wilman kautta.

Susanna Nyberg-Simola
koululääkäri
Lääkärintarkastukset 1., 5. ja 8.luokan oppilaille  Ajanvaraus muissa asioissa terveydenhoitajan kautta. Akuuteissa, sairaanhoidollisissa asioissa ohjataan omalääkärin vastaanotolle.

Heli Kriikkula 
hammaslääkäri (terveyskeskuksessa)
puh. 02 4864 1330
sähköpostiosoite: heli.kriikkula[a]tk.poytya.fi

Lea Gädda
koulupsykologi
puh. 040 849 3132
 

 Koululla maanantaisin ja tiistaisin. Koulupsykologi ohjaa ja tukee oppilaita opiskelussa, kehittymisessä ja elämäntilanteeseen liittyvissä haasteissa. Tarvittaessa koulupsykologi tekee myös oppimisvaikeustutkimuksia, joista sovitaan yhteistyössä koulun ja kodin kanssa. Oppilas voi hakeutua psykologin asiakkaaksi itse, luokanvalvojan tai luokanopettajan, opinto-ohjaajan tai vanhempien aloitteesta. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Anna Kaila
kuraattori
puh.  0400 484 519

Kuraattori on tavattavissa koululla keskiviikkoisin. Kuraattorin tehtävänä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä erityisesti ongelmatilanteissa, jotka liittyvät koulunkäyntiin, kotiolosuhteisiin tai kasvuun ja kehitykseen. Tämän lisäksi kuraattorin tehtävänä on edistää kouluyhteisön hyvinvointia sekä sosiaalisten näkökohtien huomioonottamista opetus- ja kasvatustyössä. Oppilaat voivat tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa suoraan tai varata ajan joko soittamalla tai Wilman kautta. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos huoli omasta lapsesta herää. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Marke Haapanen
sosiaaliohjaaja
puh. 040 581 2690

Erityisopettajat
Anni Tuomi, luokat 1–3, puh. 040 8437 104
Paula Santanen, luokat 4–6, puh. 040 6723 035
Tiina Salminen, luokat 7–9, puh. 040 6723 184 


Oppilashuoltoryhmä 

Oppilashuollolla tarkoitetaan opiskelun ja hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytysten lisäävää toimintaa oppilaitostyössä.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (KOR) vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän puheenjohtajana toimii rehtori. Lisäksi siihen kuuluvat kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, erityisopettajat, opinto-ohjaaja, oppilaiden ja huoltajien edustajat sekä tarvittaessa koulukuraattori, koululääkäri ja sosiaalitoimen edustaja. Ryhmään voi tarvittaessa osallistua myös muita oppilashuoltotyön edustajia.

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu noin 2–4 kertaa lukuvuodessa. Huoltajat voivat halutessaan ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmään.

Uuden oppilashuoltolain mukaan oppilaan on päästävä koulukuraattorin tai koulupsykologin vastaanotolle pyyntöä seuraavana päivänä.


Kun oppilaasta herää huoli, kartoittaa luokanvalvoja/luokanopettaja oppilaan tilanteen ja ottaa yhteyttä huoltajaan, jonka jälkeen ongelmaa selvitetään moniammatillisessa tiimissä, johon myös huoltaja on kutsuttu.


KOULUTERVEYDEnHUOLTO

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu:

 • Oppilaan kasvun ja kehityksen seuraaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
 • Vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen.
 • Oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa. Tarvittaessa oppilas voidaan myös ohjata jatkotutkimuksiin ja – hoitoon.
 • Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta.
 • Koulutapaturmien ensiapu.
 • Seksuaalikasvatus ja ehkäisy-/ seksuaalineuvonta.
 • Suun terveydenhuolto.
 • Oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset (esim. silmälääkärin- ja lasten tai nuortenpsykiatrin tekemään tutkimukseen ohjaaminen).

Huom! Akuutit – ja pitkäaikaissairaudet sekä vapaa-ajalla ja harrastuksissa tapahtuneet tapaturmat hoidetaan terveyskeskuksessa tai muulla hoitavalla taholla.

Mikäli oppilaalla on erityisruokavalio, tulee siitä ilmoittaa kouluterveydenhoitajalle ja koulun keittiölle.

 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi

 

Markus Takala
rehtori
puh. 050 590 6733
markus.takala(a)poytya.fi