Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
69743511-2483528775042858-3970320553570467840-o1475091791.jpg
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus laissa säädetyn mukaiseen yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Terveydenhoitaja
Päivi Vähä-Piikkiö
puh. 040 705 5330
Koululla pääsääntöisesti ma, ti, to ja pe

Koululääkäri Susanna Nyberg-Simola
Vastaanotto kuukauden 1. ja 3. torstai, ajanvaraus terveydenhoitajan kautta

Kouluterveydenhuollon avulla edistetään osaltaan sekä kouluyhteisön hyvinvointia että oppilaiden kasvua ja kehitystä. Työtä tehdään luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa. Terveydenhoitaja ja lääkäri ottavat oppilaita vastaan sovittuina aikoina, minkä lisäksi oppilas voi itse tai huoltajan yhteydenoton kautta hakeutua vastaanotolle. Tarvittaessa kouluterveydenhuolto lähettää oppilaan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Sairaanhoidolliset asiat hoidetaan koulutapaturmissa annettavaa ensiapua sekä sairastuneiden ensihoito-ohjeita lukuun ottamatta pääsääntöisesti omalääkärin vastaanotolla, jonne huoltajat varaavat ajan.


Koulupsykologi 
Lea Gädda
puh. 040 849 3132
Koululla ke, to ja pe

Vastaava kuraattori
Anna Kaila
puh. 040 048 4519
Koululla ma ja ti


Koulupsykologi- ja -kuraattoripalveluilla tuetaan osaltaan oppilaiden kasvua, kehitystä ja opiskelua. Psykologi ja kuraattori työskentelevät osana koulun toimintaa tehden sekä kollektiivista että yksilökohtaista työtä. Osana työtään koulupsykologi ja -kuraattori osallistuvat opetustilanteisiin ja muuhun koulun toimintaan. Koulupsykologi ja -kuraattori työskentelevät yhteistyössä oppilaiden ja perheiden kanssa, ja heihin voi ottaa yhteyttä erilaisiin opiskeluun, koulunkäyntiin sekä lapsen ja nuoren elämään ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Oppilaanohjaus
Katja Simola (Kaisu Kippo virkavapaalla)
puh. 040 672 2944
Koululla ma, ti ja ke

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@poytya.fi


Koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä (KOR)

Koulukohtaiseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat

 • rehtori (pj.)
 • laaja-alainen erityisopettaja
 • oppilaanohjaaja
 • koulupsykologi
 • koulukuraattori
 • koululääkäri
 • kouluterveydenhoitaja
 • oppilaiden edustaja
 • vanhempien edustaja

Koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee, kehittää, toteuttaa, ohjaa ja arvioi koululla tehtävää opiskeluhuoltotyötä. Osana työtään ryhmä voi muun muassa toteuttaa erilaisia tapahtumia, teemapäiviä ja muita hankkeita. Koulukohtainen opiskeluhuoltotyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Ryhmän työskentely dokumentoidaan kokousmuistioihin.

Lisätietoja:
Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma [pdf]