Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 

Suunnitelmat, ohjeet ja periaatteet

 • Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma [pdf]
 • Koulujen ja oppilaitosten järjestyssäännöt [pdf]
 • Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä [pdf]
 • Pöytyän perusopetuksen poissaolomalli [pdf]

  Oppilaiden hyvinvoinnin turvaaminen on kodin ja koulun yhteinen tavoite. Hyvinvointia edistetään useilla keinoilla, joista koulupoissaolojen seuraaminen on yksi. Kaikissa Pöytyän perusopetuksen kouluissa käytetään poissaolojen seuraamiseen yhteistä poissaolomallia.
  Oppilaiden läsnäoloa koulussa seurataan jatkuvasti. Luokanopettaja tai luokanvalvoja seuraa oppilaan poissaoloja ja puuttuu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa koulupoissaoloihin mallin mukaisesti. Huolen syntyessä opettaja keskustelee asiasta oppilaan kanssa, on yhteydessä huoltajiin ja sopii mahdollisesta yhteydenotosta oppilashuollon työntekijään, joka voi olla terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi tai kuraattori. Poissaolojen syistä ja kokonaistilanteesta tehdään perusteellinen kartoitus, jonka perusteella sovitaan mahdollisista tukitoimista.
  Poissaolojen seuraamisella ja selvittämisellä pyritään puuttumaan poissaoloihin varhain ja ehkäisemään varhaisella puuttumisella ongelmien kasvaminen sekä poissaolokierteen syntyminen. Tavoitteena on turvata oppilaan hyvinvointi yhteistyössä kotien kanssa. Huoltaja voi olla myös itse yhteydessä luokanopettajaan, luokanvalvojaan tai oppilashuoltoon, mikäli on huolissaan lapsen tai nuoren koulupoissaoloista
  

 

Marianne Mäkelä
sivistysjohtaja
puh. 040 672 3190

marianne.makela(a)poytya.fi