Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
dsc08715-muokattu608299690.jpg
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 

Järjestyssäännöt

Koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on turvallisuuden, työrauhan ja viihtyvyyden takaaminen kaikille koulussa työskenteleville sekä yhteisen ja henkilökohtaisen omaisuuden turvaaminen.

Ohjeistona koulun järjestyssäännöille on perusopetuslain 35 §: ”Oppilaan velvollisuudet. Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.”

Koulualue ja kouluaika

Päivittäinen työskentely

Välitunnit

Ruokailu

Koulumatkat

Poissaolot

Tupakka ja päihteet

Turvallisuus

Niissä asioissa, joista näissä järjestyssäännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevia yleisiä lakeja ja perusopetuslakia ja –asetusta.

 

Lisätietoja

 

Mika Virtanen
rehtori
puh. 044 086 8121
mika.virtanen(a)poytya.fi

Kanslia 
puh. 040 672 2942,
040 672 2941
elisenvaara(a)poytya.fi