Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
dsc08715-muokattu608299690.jpg
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 

Järjestyssäännöt

Koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on turvallisuuden, työrauhan ja viihtyvyyden takaaminen kaikille koulussa työskenteleville sekä yhteisen ja henkilökohtaisen omaisuuden turvaaminen.

Ohjeistona koulun järjestyssäännöille on perusopetuslain 35 §: ”Oppilaan velvollisuudet. Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.”

Koulualue ja kouluaika

 • Koulualue on koulun tontti rakennuksineen.
 • Kouluaikaa on työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä kaikki koulun oppilaille järjestämät tilaisuudet.
 • Asiaton oleskelu koulualueella on kielletty.
 • Kirjastosiipeen mennään vain opettajan johdolla.

Päivittäinen työskentely

 • Koulun työpäivä alkaa päivänavauksella.
 • Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana.
 • Oppitunneilta ei myöhästytä.
 • Oppitunneilla käyttäydytään asiallisesti opetustilannetta häiritsemättä.
 • Oppilaan tulee käyttäytyä toisia kohtaan arvostavasti ja huomioonottavasti myös sosiaalisessa mediassa.
 • Oppitunneilla kuvaaminen kielletty.
 • Kuvattua materiaalia ei saa julkistaa ilman kuvattujen lupaa.
 • Opetustiloihin ei tuoda ulkovaatteita.
 • Kaikenlainen syöminen ja juominen tunneilla on kiellettyä.
 • Matkapuhelimia, tabletteja ja muita laitteita käytetään oppituntien aikana ainoastaan opettajan ohjeistuksen mukaan. Muiden opetukseen kuulumattomien laitteiden käyttö oppitunnilla on kielletty.

Välitunnit

 • Kaikki välitunnit vietetään ulkona välituntialueella.
 • Välitunnilla käyttäydytään asiallisesti ketään vahingoittamatta tai minkäänlaista omaisuutta turmelematta.

Ruokailu

 • Ruokailussa tulee noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut ruokailijat huomioon.

Koulumatkat

 • Turvallisen liikenteen vaatimus tulee ottaa huomioon kaikissa tilanteissa.
 • Kulkuvälineitä säilytetään niille varatuissa paikoissa.
 • Koulukyydityksessä noudatetaan hyviä tapoja ja koulun sääntöjä.

Poissaolot

 • Huoltajan tulee selvittää oppilaan poissaolon syy mahdollisimman nopeasti.
 • Oppilas voi keskeyttää koulupäivän ainoastaan terveydenhoitajan tai opettajan luvalla.

Tupakka ja päihteet

 • Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö tai hallussapito on ehdottomasti kielletty.

Turvallisuus

 • Tulentekovälineiden hallussapito ja käyttö on kielletty.
 • Kivien, käpyjen ja lumipallojen yms. heittely on kielletty.
 • Ilotulitteiden ja teräaseiden hallussapito on kielletty.

Niissä asioissa, joista näissä järjestyssäännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevia yleisiä lakeja ja perusopetuslakia ja –asetusta.

 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi

                       
 

Mika Virtanen
rehtori
puh. 044 086 8121
mika.virtanen(a)poytya.fi

Kanslia 
puh. 040 672 2942,
040 672 2941
elisenvaara(a)poytya.fi