sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
fiiliskuva
 
Pöytyän biokaasulaitoksen havainnekuva
 

Pöytyän biokaasuhanke

Pöytyälle suunnitellaan Suomen suurinta biokaasulaitosta, joka tulee tarjoamaan merkittäviä kiertotalousmahdollisuuksia alueen toimijoille. Pöytyän kunta ja hankkeen rahoittaja Copenhagen Infrastructure Partnersin (CIP) Advanced Bioenergy Fund I (CI ABF I) allekirjoittivat biokaasulaitoksen tontinvaraussopimuksen 30.11.2023. Hankkeen kehittäjänä toimii suomalainen energiapalveluyhtiö Wega Group Oy.
 
Laitoksessa on tarkoitus hyödyntää alueen maatalouden sivuvirtoja, kuten lantaa, olkea, ylijäämärehua sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Tarkoituksena on tuottaa noin 150 GWh nesteytettyä biometaania pääosin liikenteen polttoaineeksi. Lannan käsittely biokaasulaitoksessa tuo merkittäviä ilmastohyötyjä, kun lannasta vapautuva metaanikaasu saadaan talteen ja hyötykäyttöön polttoaineena. Laitoksen toiminnalla on myös mahdollisuus parantaa alueen ravinnekiertoa ja vähentää ravinnevalumaa Saaristomereen merkittävästi, koska käsittelemällä lantaa biokaasulaitoksessa sen sisältämiä ravinteita pystytään erottelemaan kierrosta ja kohdistamaan paremmin kuin nykyisin.

Biokaasulaitokselle suunniteltu alue

Suunniteltu alue on kooltaan noin 30 hehtaaria ja se sijaitsee Lallin yritysalueen viereen kaavoitettavalla uudella alueella, joka mahdollistaa myös muun yritystoiminnan sijoittumisen alueelle.

Kaava Lallin alueella on vireillä. Lue lisää:
Lallin teollisuusaluen asemakaavan laajennus

Kunnanhallituksen lausunto Ely-keskukselle hankkeen YVA -ohjelmasta (ympäristövaikutusten arviointi):

Kunnanhallituksen lausunnossa esiin nousi kaksi pääpointtia:

1. Laitoksen toteuttaminen esitetyssä laajuudessa vaatinee rakennuspaikan maaston merkittävää muokkausta ja tasausta. Kallion louhinnan ja maatäyttöjen vaikutukset on selvitettävä hankkeen ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Arviointi tulee ulottaa myös rakennusvaiheen jälkeistä aikaa koskevaksi. 

2. Liikenteeseen liittyviä vaikutuksia on selvitettävä esitettyä laajemmalta alueelta kantatiellä 41. Etenkin biokaasulaitokselle suuntautuva raskas liikenne vaatii kantatien länsipuolelle rakennettavaa uutta risteystä, jonka sijainti ja sen tarvitsemat liittymäjärjestelyt ovat myös ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitettäviä asioita. 

Kunnanhallituksen lausunnon löydät kokonaisuudessaan täältä.

Hankkeen aikataulu

Syksy ja loppuvuosi 2023

 • Biokaasulaitoksen tontinvaraussopimus 30.11.2023.
 • Avoin yleisökeskustelutilaisuus 

Alkuvuosi 2024

 • Keskustelutilaisuuksia (yleisö, asukkaat, tuottajat)
 • Syötepotentiaalin kartoittaminen ja aiesopimusten tekeminen tuottajien kanssa.

 • YVA-ohjelma, ympäristövaikutuksen arviointi hankkeen osalta käynnissä.

 • Pöytyän kuntien edustajien (viranhaltijoita, luottamushenkilöitä sekä tilallisia) vierailu kahteen biokaasulaitokseen Tanskassa 4.-5.4.2024. (Julkaisu Facebookissa)

 • Keskustelutilaisuuksia

 • YVAan liittyvä asukaskysely tehdään kesän aikana.

Loppuvuosi 2024 -

 • Tavoitteena on saada hankkeen tarvitsemat viranomaisluvat vuoden 2024 ja alkuvuoden 2025 aikana. 
 • Tavoitteena tehdä alkuvuodesta 2025 investointipäätös. 
 • Tavoitteena 2026 loppuvuodesta laitoksen käyttöönotto.

Hankkeen info- ja keskustelutilaisuudet (Wega)

Ely-keskus pyysi kunnanhallituksen lausuntoa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Kunnanhallitus lausui 13.5.2024 § 92 

  Julkaisut

  Lisätietoja

  Mika Joki, kunnanjohtaja, Pöytyän kunta, p. 040 672 2900, mika.joki(a)poytya.fi

  Tapio Helotie, projektin vetäjä, Wega Group Oy, p. 050 594 8089, tapio.helotie(a)wega.fi

  Toni Hemminki, operatiivinen johtaja, osakas, Wega Group Oy, p. 040 668 4441, toni.hemminki(a)wega.fi

  Milla-Mari Vastavuo, Feedstock & Sustainability Manager, Wega Group, p. 050 560 3551, milla-mari.vastavuo@wega.fi


  Pöytyän biokaasulaitoshankkeesta Wegan nettisivuilla (wega.fi)

   

  Lue lisää Pöytyälle suunnitteilla olevista vihreän siirtymän hankkeista


   
   

  Mika Joki 
  kunnanjohtaja
  puh. 040 672 2900
  mika.joki(a)poytya.fi

   

  Annukka Tolkki
  kehittämispäällikkö
  puh. 040 672 3001
  annukka.tolkki(a)poytya.fi

   
  x