Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
virus-4999857-1280.png
 
Työ ja yrittäminen

Korona-info yrittäjille

Tälle sivulle on koottu infoa Korona-viruksesta yrittäjille

Kevään 2022 aikana yrittäjän on mahdollista hakea seuraavia tuka ja korvauksia:

Sulkemiskorvaus

Valtiokonttorin on tarkoitus käynnistää sulkemiskorvauksen uusi hakukierros viikolla 12 eli 21. maaliskuuta alkavan viikon aikana. Sulkemiskorvauksen tukikausi on 21.12.2021.−28.2.2022.

Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia ovat yritykset, joiden tilat suljettiin kokonaan tai osin tai joiden järjestämä yleisötilaisuus kiellettiin pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus ei ole laissa tarkoitettu sulkemistoimi. Korvauksen piiriin eivät kuulu tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö olisi sallittu. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta. Sulkemiskorvaus on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille.

Kustannustuki

Kustannustuen kuudennen kierroksen haun valtiokonttori käynnistänee viikolla 17 eli huhtikuun viimeisellä viikolla. Kustannustuen tukikausi on 1.12.2021−28.2.2022.

Kustannustuen kuudes kierros on tarkoitettu lähinnä matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yrityksille sekä eräille muille satunnaisesti valittujen toimialojen yrityksille, jotka ovat joutuneet kärsimään lievemmistä rajoitustoimista. Kustannustukea ei ole rajattu yrityksen koon perusteella. Sulkemiskorvaus vähennetään mahdollisesta kustannustuesta.

Myös muulle kuin laissa luetelluilla toimialoilla toimivalle yritykselle voidaan myöntää kustannustukea, jos yritys pystyy osoittamaan hakemuksessaan, että sen liiketoiminta on kärsinyt tukikaudelle kohdistuneesta viranomaisrajoituksesta. Kustannustukea voi niin ikään hakea yritys, jonka merkittävään osaan asiakaskunnasta on kohdistunut viranomaisrajoituksia. Viranomaissuositus, kuten etätyösuositus ei kuitenkaan oikeuta tukeen.

Kustannustuen haussa vertailukautena ovat kuukaudet pandemiaa edeltävältä ajalta, uusien yritysten osalta puolestaan marraskuu 2021. Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti on 25 prosenttia.

Isojen yritysten kustannustuki eli kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin tullee hakuun toukokuun ensimmäisellä viikolla.

Yrittäjän työmarkkinatuki

Yrittäjien työmarkkinatuki ja omavastuupäivien poisto päättyivät helmikuun lopussa. Työttömyysturvassa oli tammi-helmikuussa voimassa väliaikaisia lakimuutoksia, joiden perusteella yrittäjät olivat oikeutettuja työmarkkinatukeen poikkeusehdoin koronaepidemian takia. Työttömyyden alussa ei myöskään ollut omavastuupäiviä. Nämä muutokset päättyvät helmikuun lopussa.

Työttömyysetuuksien takautuva hakuaika tammi-helmikuulta on kolme kuukautta. Jos työttömyysetuutta hakee menneeltä ajalta, Kela voi soveltaa hakemuksen käsittelyssä päättyneitä lakeja.

Maaliskuun alusta lähtien yrittäjä voi taas saada työttömyysetuutta Kelasta tai työttömyyskassasta vain, jos yrittäjä on jäänyt työttömäksi eli jos yritystoiminta on päättynyt.

Työttömyyden alun omavastuupäivät otettiin takaisin käyttöön maaliskuun alusta lähtien. Omavastuuaika tarkoittaa, että työttömyyden alussa on viisi päivää, joilta työttömyysetuutta ei voida maksaa.

Tartuntatautipäiväraha

Koronan leviämisriskin vuoksi pois töistä jääville on oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä ajalle 1.1.−30.6.2022.

Tartuntatautipäivärahaa Kelasta haettaessa tulee esittää todistus siitä, millä ajalla ansiotyöhön osallistuminen ei ole ollut suositeltavaa koronan tartuntariskin vuoksi.


Tarvitsetko apua tuen hakemisessa? Sinua mielellään auttaa elinvoimajohtaja Tiina.

Tiina Hämäläinen, elinvoimajohtaja

040 672 3001, tiina.hamalainen@poytya.fi 

 
 

Pöytyän kunta

(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi