Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
Työ ja yrittäminen
 

Nuorten kesätyöllistäminen

Kesätyöpaikat 

Kunta palkkaa enintään 40 nuorta kunnan eri toimialojen työtehtäviin. Kesätyöpaikat on tarkoitettu vuosina 2000-2005  syntyneille pöytyäläisille. Teknisissä palveluissa työntekijän tulee olla täyttänyt 16 vuotta ja somelähettilään tehtävässä 18 vuotta. Kesätyöjakso on kuukauden mittainen, ja työpäivän pituus 6 tuntia. Palkka on 700 euroa. 

Arvonta on suoritettu 22.4.2021.

Kesätyötuki

Pöytyän kunta tukee nuorten kesätyöllistämistä myöntämällä pöytyäläisille maaseutu- ja muille yrityksille, yrittäjille, yhdistyksille sekä yksityisille työnantajille, julkisyhteisöjä lukuun ottamatta työllistämistukea

Kuukauden mittaisiin, yhtäjaksoisiin työsuhteisiin, ajalla 1.5.-31.8.2021
Työllistämisaika on yhtäjaksoinen, vähintään yksi kuukausi.
- Työllistämistuen arvo on 250 €/nuori/kk. Tukea maksetaan enintään viidestä henkilötyökuukaudesta yritystä kohden. Työllistämisjakso on yhtä nuorta kohti
enintään kaksi kuukautta.
- Nuorelle maksettava palkka on vähintään 720€/kk.

Kahden viikon mittaisiin, yhtäjaksoisiin työsuhteisiin, ajalla 1.5.-31.8.2021
- työllistämisaika on yhtäjaksoinen, alle kuukauden mittainen, vähintään kahden viikon mittainen jakso.
- Työllistämistuen arvo on 120 €/nuori/ kaksi viikkoa.
- Työllistettävän tulee olla pöytyäläinen nuori, joka ei ole työnantajan perheenjäsen.
- Nuorelle maksettava palkka on vähintään 360 €/kaksi viikkoa.
************************
Työnantajan tulee tehdä määräaikaan perjantaihin 28.5.2021 klo 15.00 mennessä ennakkovaraus tukea varten. Työnantaja (esimerkiksi kotitalous tai yhdistys) ja yritys hakevat tukea samalla kesätyötukihakemuksella.

Tuki maksetaan vain yhdestä työllistämisjaksosta yhtä työllistettävää nuorta kohden.

Työllistettävän tulee olla pöytyäläinen, vuosina 2000-2005 syntynyt nuori, joka ei ole työnantajan perheenjäsen.

Ennen tuen maksamista, viimeistään syyskuun loppuun mennessä tulee kunnalle toimittaa oikeaksi todistettu palkanmaksutosite, josta selviää  työllistettävälle maksettu palkka ja työssäoloaika.

Hakuaika: 10.3.-28.5.2021 klo 15.00 mennessä.

Kesätyöllistämistukihakemus docx
Kesätyöllistämistukihakemus pdf

Kesäyrittäjyystuki

Nuori yrittäjänä
Nuori, joka on kesätyön alkaessa vähintään 14-vuotias tai enintään 20-vuotias, voi hakea tukea kesäyritystoiminnan toteuttamiseen, mikäli hän työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.
Tuki 4H-nuorelle on 200 €/yritys. 4H-yrittäjällä tulee olla  vähintään 60 tuntia työtä omassa yrityksessään. Yksittäinen nuori tai 4H-yritys on oikeutettu vain yhteen kesätyötukeen.

Kesäyrittäjyystukihakemukset käsittelee ja sen maksamisesta huolehtii joko Härkätien 4H-yhdistys tai Pöytyä-Oripää 4H-yhdistys. 4H-yritykselle tuesta maksetaan puolet (100 €) kaksi viikkoa yrityksen perustamisen jälkeen ja puolet (100 €), kun yrityksen toiminnasta kertovat asiakirjat on toimitettu. Vaadittavat kirjalliset materiaalit tulee toimittaa kyseiselle 4h-yhdistykselle perjantaihin 30.10.2021 mennessä. Materiaalin myöhässä toimittaneille tukea ei makseta.

Lisätietoja:
www.harkatie.4h.fi
www.poytya-oripaa.4h.fi


 

Tietosuojaseloste

 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi

                       
 

Anna-Leena Ranto
nuoriso-ohjaaja
puh. 040 078 0646

anna-leena.ranto(a)poytya.fi