Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut
 

Päihde- ja mielenterveystyö

Päihdehuolto

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden käyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Kunnassa on oma mielenterveys- ja päihdetyöntekijä, jonka vastaanotolle pääsee ilman lähetettä.

Päihdehuollon katkaisuhoitopaikkana toimii A-klinikan Salon vieroitushoitoyksikkö  puh. 040 714 9600 tai 040 714 9601 tai Turun vieroitusyksikkö puh 040 673 5571(yhteydenotot ja paikkavaraukset kumpaankin 24/7 . Päihdekuntoutuksesta jatko vaatii) kunnan maksusitoumuksen ja siitä on sovittava sosiaalityön johtajan kanssa.

Mielenterveystyö

Mielenterveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Omasta mielenterveydestään voi pitää huolta ja omia voimavaroja vahvistaa. Mieleterveysongelmat koskettavat monia. Ongelmia voi olla itsellä tai läheisellä. Ongelmien hoito on sitä helpompaa, mitä varhaisemmassa niihin haetaan apua.

Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä, sekä poistaa ja vähentää vaarantavia tekijöitä.

Mieleterveystyön muotoja ovat muun muassa

  • ohjaus ja neuvonta
  • yksilön ja perheen tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki
  • muut yksilön mielenterveyttä tukevat sosiaaliset palvelut.

Päihde- ja mielenterveystyöntekijä on tavoitettavissa parhaiten puhelinaikana ma, ti, to, pe klo 9–10.

 
 

Pöytyän perusturvapalvelut
Turuntie 639
21870 Riihikoski

 

Lehtonen Sami
päihde- ja mielenterveystyöntekijä
puh. 040 672 3041
sami.lehtonen(a)poytya.fi

 

Sosiaalipalveluiden palveluohjaus
puh. 040 672 2937
virka-aikaan