Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiiliskuva
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut
 

Päihde- ja mielenterveystyö

Päihdehuolto

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden käyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Kunnassa on oma mielenterveys- ja päihdetyöntekijä, jonka vastaanotolle pääsee ilman lähetettä.

Päihdehuollon katkaisuhoitopaikkana toimii A-klinikan Salon vieroitushoitoyksikkö  tai Turun vieroitusyksikkö. Neuvonta ja paikkavaraukset arkisin kello 8–18 A-klinikka Oy:n asiakaspalvelunumerosta 010 506 5550. Pidempi päihdekuntoutuksen jatko vaatii kunnan maksusitoumuksen ja siitä on sovittava sosiaalityön johtajan kanssa.

Mielenterveystyö

Mielenterveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Omasta mielenterveydestään voi pitää huolta ja omia voimavaroja vahvistaa. Mieleterveysongelmat koskettavat monia. Ongelmia voi olla itsellä tai läheisellä. Ongelmien hoito on sitä helpompaa, mitä varhaisemmassa niihin haetaan apua.

Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä, sekä poistaa ja vähentää vaarantavia tekijöitä.

Mieleterveystyön muotoja ovat muun muassa

  • ohjaus ja neuvonta
  • yksilön ja perheen tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki
  • muut yksilön mielenterveyttä tukevat sosiaaliset palvelut.

Päihde- ja mielenterveystyöntekijä on tavoitettavissa parhaiten puhelinaikana ma, ti, to, pe klo 9–10.

Linkit:

 

Ota yhteyttä

 

Tiina Väliviita
päihde- ja mielenterveystyöntekijä
puh 040 672 3041