Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiiliskuva
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut
 

Työikäisten palvelut

Aikuissosiaalityö on tukea, ohjausta ja neuvontaa arkielämän haasteellisissa tilanteissa. Sosiaalinen tuki ja palvelujen kokonaisuus sovitetaan yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Sosiaaliohjaaja ottaa vastaan yli 18-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset, käsittelee ne ja tekee palvelutarpeen arvioinnit.

Sosiaalipalveluiden palveluohjaus

Yhteystiedot:
puh. 040 672 2937 (virka-aikaan)

Sosiaaliohjaaja vastaa puhelimeen ja antaa sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa kuntalaisille.

Tässä numerossa otetaan vastaan virka-aikana myös kiireelliset sosiaalihuollon- ja lastensuojeluilmoitukset.

Virka-ajan ulkopuolella, vain kiireellisissä asioissa, sosiaalipäivystys:
puh. 02 2626 003.

Ohje sähköpostin käyttöön

Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa esimerkiksi siitä, millä edellytyksillä ja miten jotain etuutta tai palvelua voi hakea. Tällaiseen yleiseen tiedusteluun sosiaalihuollon viranomainen ja järjestäjä voi vastata myös sähköpostitse.

Asiakkaan ei ole suositeltavaa lähettää internet-sähköpostin kautta arkaluonteisia henkilötietoja eikä sosiaalipalveluiden henkilökunta voi vastata asiakkaiden henkilökohtaisiin kysymyksiin sähköpostilla tai tekstiviesteillä.

 

Ota yhteyttä

 

Sosiaalipalveluiden palveluohjaus
puh. 040 672 2937
virka-aikaan

 

Sosiaalipäivystys
kiirelliset asiat virka-ajan ulkopuolella
puh. 02 2626 003

 

Anna-Kaisa Eskola
toimistosihteeri
puh. 040 672 3019