Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiiliskuva
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut
 

Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja etusija erityiseen suojeluun. Mikäli lapsen kotiolot eivät ole riittävän turvalliset tai lapsi itse vaarantaa hyvinvointiaan, on lastensuojeluviranomaisten velvollisuus auttaa lasta ja tämän perhettä.

Lastensuojelu jakautuu avopalvelun palveluihin, sijaishuoltoon ja jälkihuoltoon. Suurin osa lastensuojelutyöstä on avohuollon työtä, jossa perhettä tuetaan, jotta lapset voivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Avohuollon tukitoimia ovat esimerkiksi keskustelut, ohjaus, neuvonta ja perhetyö.

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä jokainen, joka on huolissaan lapsen tai nuoren tilanteesta. Lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset, ystävät tai naapurit voivat ottaa yhteyttä. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen saa yhteyden hätäkeskuksen 112 numeron kautta.

Linkit:

Työntekijät ovat tavoitettavissa parhaiten puhelinaikana ma, ti, to, pe klo 9–10.

Sosiaalipalveluiden palveluohjaus

puh. 040 672 2937 ma–pe virka-aikaan

Sosiaaliohjaaja vastaa puhelimeen ja antaa sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa kuntalaisille.

Tässä numerossa otetaan vastaan virka-aikana myös kiireelliset sosiaalihuollon- ja lastensuojeluilmoitukset.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä sosiaalihuollon ja lastensuojelun asioissa sosiaalipäivystys puh. 02 2626 003.

Hätänumero: 112

 

Ota yhteyttä

 

Sosiaalipäivystys
kiirelliset asiat virka-ajan ulkopuolella
puh. 02 2626 003

 

Jatta Yli-Alho
sosiaalityön johtaja
puh. 040 845 4486

 

Marja Eltonen
sosiaalityöntekijä
puh. 050 575 6282

 

Marke Haapanen
sosiaaliohjaaja
puh. 040 581 2690

 

Johanna Ristisuo
va. sosiaaliohjaaja
puh. 040 672 3020

 

Anna-Kaisa Eskola
toimistosihteeri
puh. 040 672 3019