Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiiliskuva
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut
 

Perhetyö

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta.

Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Perhetyöllä tuetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä. Perhetyö on maksutonta.

Perhetyötä voidaan tehdä ehkäisevänä tai niin sanottuna korjaavana työnä (tehostettu perhetyö) ja sitä tehdään yleisimmin sosiaalitoimen, neuvolan, päivähoidon tai koulun yhteydessä. Perhetyötä tarjotaan eri-ikäisten lasten perheille.

Perhetyön avulla:

  • tuetaan vanhemmuutta
  • ohjataan lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • ohjataan kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
  • vahvistetaan perheen toimintakykyä
  • tuetaan perheen vuorovaikutustaitoja
  • tuetaan perheen sosiaalisen verkoston laajentamista
  • ehkäistään syrjäytymistä.

Mikäli perhetyön työntekijä saa tehtävää hoitaessaan tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta tai nuoresta, hänen on tehtävä asiasta lastensuojeluilmoitus.

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyö on lastensuojeluasiakkaana oleville lapsiperheille järjestettävää suunnitelmallista ja tavoitteellista lakisääteistä avohuollon tukitoimintaa. Perhetyötä tehdään perheen kotona. Perhetyötä tekevät Pöytyän kunnassa perheohjaajat ja perhetyöntekijät. Perhetyötä toteutetaan yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden ja muiden tahojen kanssa.

 
 

Ota yhteyttä

 

Janica Myllykoski
perheohjaaja
puh. 040 672 2935

 

Maarit Heikkilä-Harinen
perhetyöntekijä
puh. 040 836 7057

 

Noora Mansikkaniemi
perhetyöntekijä
puh. 040 672 2792