Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut
 

Lapsiperheiden kotipalvelu

(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 19)

Lapsiperheiden kotipalvelu on ennaltaehkäisevää, maksullista apua ja tukea perheelle, jossa on alle kouluikäisiä lapsia. Lapsiperheiden kotipalvelu on perheen kotona tapahtuvaa työtä, ja sitä voidaan toteuttaa tilapäisenä tai säännöllisenä. Se voi sisältää vanhemmuuden tukemista, lastenhoidollista apua sekä kodinhoidollisissa tehtävissä avustamista yhdessä perheen kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelu toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Lapsiperheiden kotipalvelu on  maksullista sosiaalipalvelua, ja maksu määräytyy perheen tulojen ja koon mukaan. Palvelu aloitetaan asiakkaan omasta pyynnöstä tai asiakkaan luvalla jonkun muun yhteistyötahon kautta (esim.neuvola, terveyskeskus). Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ilmaisella kotikäynnillä.

Perusteet lapsiperheiden kotipalvelun saamiseksi:

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä:


 

Lisätietoja

 

Lapsiperheiden kotipalvelua voi hakea :

Susanna Ikola
sosiaalityön johtaja
puh. 040 845 4486

susanna.ikola(a)poytya.fi