Sisältöön »
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
Henkilö kutomassa
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut
 

Sotaveteraanit ja sotainvalidit

Sotaveteraanit

Veteraanipalveluja saavat Suomessa asuvat, vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneet rintamaveteraanit, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus.

Veteraanien palveluilla tuetaan ja aktivoidaan veteraaneja selviytymään kotona. Jokaiselle veteraanille tehdään hänen niin halutessaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa räätälöidään tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus.

Veteraaneilla on halutessaan mahdollisuus esimerkiksi maksuttomaan ateriapalveluun, turvapuhelimeen, kotihoitoon, pyykkihuoltoon, pihatöihin.

Sotainvalidit

Vähintään 10 prosentin sotainvalidille sosiaalihuoltolain mukaiset kotipalvelut, asumispalvelut ja omaishoidontuki ovat maksuttomia. Palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaaminen perustuu sotilasvammalakiin.

Sotainvalideilla on mahdollisuus saada kotipalvelua, ateria-, siivous-, turva-, kylvetys-, vaatehuolto- ja kuljetuspalveluja.  Apua voi saada myös vakituisen asunnon ja pihapiirin töihin. Sotainvalidin ateriapalvelu järjestetään joko kunnan omana toimintana tai lounasseteleillä.

 

Ota yhteyttä