Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
villasukka-timo-kesti.jpeg
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut
 

Omaishoito

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettava hoitopalkkio. Tukea maksetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaisesti.

Omaishoidon tuen saajan tulee tarvita apua, tukea tai ohjausta useassa henkilökohtaisessa asiassa ympärivuorokautisesti. Omaishoidon tuki korvaa ympärivuorokautista palveluasumista tai runsasta kotihoidon apua.

Omaishoidontuen selvittämiseksi avopalveluohjaaja tekee kotikäynnin, jolloin arvioidaan omaishoidettavan palvelun tarve, omaishoitajan soveltuvuus tehtävään ja muut omaishoidon myöntämiseen vaikuttavat tekijät.


Omaishoidontuen maksuluokat ovat 1.1.2021 lukien hoidettavan avun tarpeen mukaan:

  • I-ryhmä 1156,00 €/kk
  • II –ryhmä 654,00 €/kk
  • III- ryhmä 436,00 €/kk


Omaishoidontuki on verotettavaa tuloa.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuksella, johon on liitetty lääkärinlausunto ja/tai kuntoutussuunnitelma.
Vertaistuki

Pöytyän kunnan vertaistukiryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa: Kyrössä palvelutalo Kotikarpalon kokoustilassa (Talvitie 1, Kyrö), Yläneellä Kartanokodissa (Haverintie 27) ja Riihikoskella perusturvapalvelujen keskuksessa (Turuntie 639, Riihikoski).

Loimaan seudun omaishoitajat ja läheiset ry on lähin yhdistys, johon omaishoitaja voi liittyä. Yhdistys järjestää vertaistukea sekä koulutusta ja tapahtumia. Yhdistyksen toiminnanjohtaja on Tiina Leppämäki, puh. 044 974 7883. www.loimaanseudunomaishoitajat.fi

 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi

                       
 

Yli 65v.
Tiina Vesanto

avopalveluohjaaja
puh. 040 822 7814
tiina.vesanto@poytya.fi

Alle 65v.                                                                  Marika Kylä-Kaila-Mäkelä                     sosiaaliohjaaja                                                            p. 040 8201967                                             marika.kyla-kaila-makela@poytya.fi


  

Loimaan seudun omaishoitajat ja läheiset ry:

Tiina Leppämäki
toiminnanjohtaja
puh. 044 974 7883

tiedote-3-2020 pdf


 

Linkit ja lomakkeet: