Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
villasukka-timo-kesti.jpeg
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut
 

KOTIKUNTOUTUS

Ikäihmisille suunnattu kuntoutustoiminta


Kotona tapahtuva arvioiva kuntoutusjakso toteutetaan yhdessä kotihoidon kanssa.


Kuntokoti

Kuntokoti on 6-paikkainen arvioiva kuntoutusyksikkö, joka sijaitsee Riihikoti-palvelukeskuksessa. Kuntokodissa työskentelee kaksi lähihoitajaa sekä arviointi- ja kuntoutustiimi. Kuntokodissa järjestetään intervallihoitoa omaishoidettaville sekä ikäihmisille, joilla on tarve sellaiselle kuntouttavalle arviointijaksolle, jota ei voida kotioloissa toteuttaa.

Kuntoutusjaksolla asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen tavoitteellinen kuntoutussuunnitelma. Asiakasta tuetaan jaksolla itsenäiseen toimintaan sekä omien voimavarojensa hyödyntämiseen.

Asiakas osallistuu myös järjestettyyn ryhmä- ja yksilöterapiaan sekä viriketoimintaan vointinsa mukaan. Jaksojen tavoitteena on tukea asiakkaiden kotona pärjäämistä.

Muisti-intervallijaksoja järjestetään Kartanokodissa. 

 
 

Kotiutuspuhelut:
puh. 040 672 3147

Intervallijaksojen varaukset:
puh. 040 672 3193

 

Riihikoti-palvelukeskus
Koskitie 4
21870 Riihikoski

Kartanokoti
Haverintie 27
21900 Yläne
puh. 040 672 3151 (osasto)