Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiiliskuva
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut
 

Kotihoito

Kotihoidolla tarkoitetaan ikäihmisen avustamista tavanomaisissa päivittäisissä toimissa. Tällä tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaista hoivaa, huolenpitoa sekä sairaanhoidollisissa toimissa avustamista. Kotihoidon palveluita voi saada alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia selviytyäkseen kotona. Kotihoidon tavoitteena on auttaa, tukea ja kuntouttaa asiakasta selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Kotihoidon tarpeen arvioinnin tekee geronomi, joka  tekee palvelutarpeen arvioinnit yli 65-vuotiaille sairaalasta kotiutumisen yhteydessä sekä ikäihmisen, hänen läheisensä tai viranomaisen pyynnöstä.

Kotihoito on maksullista ja perustuu yhdessä asiakkaan, omaisen/läheisten kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka kirjataan sähköiseen potilaskertomukseen.

Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Säännöllisistä palveluista, jolloin kotihoidon käyntejä on kerran viikossa tai useammin, peritään maksu asiakkaan maksukyvyn ja käyntiajan mukaan. Tilapäiset käynnit ovat harvemmin kuin kerran viikossa, ja maksut peritään voimassa olevan asiakasmaksun mukaan.

Kotihoitoon kuuluvat myös tukipalvelut, joita ovat

  • ateriapalvelu
  • turvapuhelinpalvelu
  • kylvetyspalvelu
  • vaatehuoltopalvelu
  • kuntouttava päivätoiminta
  • kauppapalvelu

Näistä palveluista sovitaan kotihoidon kanssa.

 

Ota yhteyttä

 

Anu Tamminen
Palvelutarpeen arvioinnit
puh. 040 672 3105

 

Hanna Kuusisto
Kotihoidon palveluvastaava
puh. 050 3716400

 

Kotihoidon tiimien yhteystiedot:

Riihikosken alue

Riihikodintie 1 A 6-7, 21870 Riihikoski
päivystys klo 7-21
puh. 050 460 4972

Tuula Aaltonen
sairaanhoitaja arkisin klo 7-14
puh. 040 672 2936

Kyrön alue

Talvitie 1, 21800 Kyrö
päivystys klo 7-21
puh. 040 746 9436

Kirsi Kytö
sairaanhoitaja arkisin klo 7-14
puh. 050 560 7156

Maria Laakso
puh. 040 074 9070

Yläneen alue

Haverintie 27, 21900 Yläne
päivystys klo 7-21
puh. 050 590 6728

Satu Vuorela
sairaanhoitaja arkisin klo 7-14
puh. 050 408 654

Soile Laine
sairaanhoitaja arkisin klo 7-14
puh. 050 401 7837