Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
talvimaisema-timo-kesti1025734972.jpg
 
Kunta ja hallinto
 

Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Osa henkilötietolain mukaisista Pöytyän kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteista on koottu tälle sivulle. Kukin toimiala vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Henkilötietolaki (523/1999) edellyttää että rekisterinpitäjä laatii pitämistään henkilörekistereistään rekisteriselosteen, josta ilmenee:

  1. rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
  2. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  3. kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja näihin liittyvistä tiedoista
  4. mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
  5. kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava edellä mainitut tiedot, mikäli hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot.

Tulostetun lomakkeen voit palauttaa Pöytyän kunnan Kyrön toimispisteeseen. Lomaketta palauttaessa tulee todistaa henkilöllisyys virallisella henkilötodistuksella: 

Pöytyän kunta / Kyrön toimipiste / kirjaamo
Kehityksentie 6, KYRÖ

Tietosuojavastaavana kunnassa toimii hallintosihteeri Jussi Heinonen ja varahenkilönä arkistosihteeri Eija Mäkinen. 


Rekisteriselosteet

Talouspalvelut

Lomituspalvelut

Perusturvapalvelut

Sivistyspalvelut

Tekniset palvelut

Vesihuoltolaitos

 

Lisätietoja

 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi