Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
ruska-timo-kesti.jpg
 
Kunta ja hallinto
 

Tarjouspyynnöt

Pöytyän kunta käyttää osassa tarjouskilpailujaan Cloudia Kilpailutus -järjestelmää. Sähköisen tarjousmenettelyn tarkoitus on mm. edistää tarjouspyyntöjen ja tarjousten keskinäistä vastaavuutta sekä hankintalain mukaisuutta ja helpottaa tarjousten jättämistä.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali, jonka kautta tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset jättävät tarjouksensa. Palvelu edellyttää tarjoajilta ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen, mutta vähentää tarvetta erillisiin tarjousdokumentteihin, koska tarjoukset syötetään portaalissa suoraan tarjouslomakkeeseen ja tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajien omiin tietoihin.

Linkit avoinna oleviin tarjouskilpailuihin löytyy  https://tarjouspalvelu.fi/poytya. 

TARJOUSPYYNTÖ RIIHIKOSKEN TAAJAMAN POHJAKARTAN LAADINNASTA

Pöytyän kunta uudistaa asemakaavan pohjakartan Riihikosken taajamassa.

Tarjouspyyntö koskee kaavoitusmittausasetuksen mukaista asemakaavan pohja-
kartan kartoitustyötä noin 500 hehtaarin laajuiselta alueelta.  Alueen kartta on tarjouspyynnön liitteenä.

Tilaajan tavoite kartoitustyön valmistumiselle on joulukuu 2019. Tarjoaja voi esittää myös
oman tavoiteaikansa työn suorittamiselle.

Tarjouskilpailua koskevat kysymykset on lähetettävä sähköpostitse 12.8.2019 klo 12.00
mennessä osoitteeseen tarjouskysymykset@poytya.fi. Vastaukset kysymyksiin ovat luet-tavissa Pöytyän kunnan kotisivuilta.

Tarjous tulee toimittaa Pöytyän kunnalle 26.8.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostitse
osoitteeseen tarjouskilpailut@poytya.fi. Aihekenttään kirjoitetaan ”Riihikosken taajaman
pohjakartta”.

Tarjouspyyntöasiakirjat:
Tarjouspyyntö liitteineen
Tarjouslomake
Kysymykset ja vastaukset


 

Lisätietoja

 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi