Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
ruska-timo-kesti.jpg
 
Kunta ja hallinto
 

Tarjouspyynnöt

Pöytyän kunta käyttää osassa tarjouskilpailujaan Cloudia Kilpailutus -järjestelmää. Sähköisen tarjousmenettelyn tarkoitus on mm. edistää tarjouspyyntöjen ja tarjousten keskinäistä vastaavuutta sekä hankintalain mukaisuutta ja helpottaa tarjousten jättämistä.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali, jonka kautta tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset jättävät tarjouksensa. Palvelu edellyttää tarjoajilta ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen, mutta vähentää tarvetta erillisiin tarjousdokumentteihin, koska tarjoukset syötetään portaalissa suoraan tarjouslomakkeeseen ja tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajien omiin tietoihin.

Linkit avoinna oleviin tarjouskilpailuihin löytyy  https://tarjouspalvelu.fi/poytya.


Esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetusten hankinta ajalle 1.8.2022-31.7.2025

Hankintaan sisältyy lisäksi vuoden oprtion käytön mahdollisuus ajalla 1.8.2025-31.7.2026.

Hankintailmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden (EUVL) täydennysosassa (S-osa) sja Tenders Electronic Daily (TED) -tietokannassa sekä Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi.

Tarjoukset liitteineen tulee antaa hankintailmoituksessa ja tarjouspyyntöasikirjoissa esitetyn mukaisesti 26.1.2022 klo 12.00 mennessä (Suomen aikaa). Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

15.12.2021
Sivistyslautakunta


Elisenvaaran yhtenäiskoulun teknisen käsityön koneiden ja laitteiden hankinta

Hankintailmoitus on julkaistu 16.12.2021 kauppa- ja teollisuusministeriön HILMA – palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Linkit:
Tarjouspyyntö
Tarjouslomakkeet
Sopimusluonnos
Julkisten hankintojen yleiset  sopimusehdot tavarahankinnoissa
Julkisten hankintojen yleiset  sopimusehdot palveluhankinnoissa
Kysymykset ja vastaukset

 
 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi

 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi