Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
ruska-timo-kesti.jpg
 
Kunta ja hallinto
 

Tarjouspyynnöt

Pöytyän kunta käyttää osassa tarjouskilpailujaan Cloudia Kilpailutus -järjestelmää. Sähköisen tarjousmenettelyn tarkoitus on mm. edistää tarjouspyyntöjen ja tarjousten keskinäistä vastaavuutta sekä hankintalain mukaisuutta ja helpottaa tarjousten jättämistä.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali, jonka kautta tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset jättävät tarjouksensa. Palvelu edellyttää tarjoajilta ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen, mutta vähentää tarvetta erillisiin tarjousdokumentteihin, koska tarjoukset syötetään portaalissa suoraan tarjouslomakkeeseen ja tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajien omiin tietoihin.

Linkit avoinna oleviin tarjouskilpailuihin löytyy  https://tarjouspalvelu.fi/poytya. 

Tarjouspyyntö oppikirjojen ja oheismateriaalien hankinnasta/puitesopimus ajalle 30.3.2020 (tavoite) - 31.10.2020 + optio ajalle 1.11.2020 - 31.12.2020

Pöytyän kunta/sivistystoimi pyytää tarjouksia kunnan/sivistystoimen käyttöön hankittavista oppikirjoista sekä oheismateriaaleista. Hankinnasta tehdään puitesopimus yhden toimittajan kanssa ajalle 30.3.2020 (tavoite) - 31.10.2020. Sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa optiona ajalla 1.11.2020 - 31.12.2020. 

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista.
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika on 5.3.2020 klo 12:00.
Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Tarjousten tekemistä ja jättämistä koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa otetaan yhteys Cloudia-tukeen, puh. +358207661075 tai sähköpostilla tuki@cloudia.fi.

Tarjouspyyntö
Sopimusluonnos


 

Lisätietoja

 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi