Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste.
 
Kunta ja hallinto
 

Kehittyvä kunta

Organisaation menestys syntyy arjen hyvästä johtamisesta

Kehittyvässä kuntaorganisaatiossa tavoitteenamme on

 • avoin ja yhtenäisyyttä tukeva toimintakulttuuri
 • tasapainoinen konsernitalous
 • ammattitaitoinen muutoksen johtaminen ja osaava henkilöstö.


Avoin ja yhtenäisyyttä tukeva toimintakulttuuri

Toimenpiteet:

 • Edistämme valmistelun ja päätöksenteon johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä.
 • Arvioimme ja kehitämme päätöksenteon, johtamisen ja yhteistyön toteutumista ja strategisuutta.
 • Hyödynnämme verkostoja ja kumppanuuksia muutosjohtamisen tukena.
 • Uudistamme viestintäämme osallistavaksi, vuorovaikutteisemmaksi ja nykyaikaisemmaksi.
 • Vahvistamme kunnan edunvalvontaa valtakunnallisissa uudistuksissa.
 • Lisäämme työyhteisöjen välistä yhteistyötä ja organisaation yhtenäisyyttä.

Mittarit:

 • Vaihtoehtoisten vaikutusten ennakkoarviointi osana päätöksenteon valmistelua
 • Luottamushenkilötyön arvioinnit ja määritellyt kehittämiskohteet
 • Seudulliset ja valtakunnalliset yhteistyökumppanuudet/-hankkeet, lkm (luottamushenkilöt ja työntekijät;  kunta ja toimialat)
 • Viestintäohje ja kriisiviestintäsuunnitelma laadittu
 • Some-strategia laadittu ja toteutetaan
 • Uudet osallistumiskanavat ja niiden käyttö
 • Kotisivut uudistettu
 • Poikkihallinnolliset kehittämishankkeet, lkm  


Tasapainoinen konsernitalous

Toimenpiteet:

 • Kehitämme strategista ja pitkäjänteistä talousjohtamista ja -seurantaa.
 • Laadimme strategiaa tukevan investointiohjelman, jossa hyödynnetään eri tulorahoitusratkaisuja (mm. hankerahoitus).
 • Kehitämme omistajaohjaustamme, arvioimme toimitilojen omistustarpeet ja luovumme tarpeettomista kiinteistöistä.
 • Selvitämme ja lisäämme palveluverkkojen kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Mittarit:

 • Konsernin ylijäämä
 • Vuosikate kattaa poistot
 • Vuosikate kattaa pitkällä aikavälillä nettoinvestoinnit
 • Konsernin lainakanta (euroa/asukas)
 • Korkoriskien hallinta, lainojen suojaamisaste (75-85 %)
 • Palveluverkkojen kehittämissuunnitelmat laadittu ja niistä johdetut päätökset/toimenpiteet
 • Omistajapoliittinen ohjelma on laadittu
 • Investointiohjelma on laadittu ja tarkistettu vuosittain
 • Toimitilojen käyttöaste


Ammattitaitoinen muutoksen johtaminen ja osaava henkilöstö

Toimenpiteet:

 • Vahvistamme esimiestyön ja oman työn kehittämistä.
 • Kehitämme henkilöstön hyvinvointia (liukuva työaika, etätyö, kuntoutus, työn ja perheen yhteensovittaminen, varhainen tuki yms.).
 • Selvitämme erilaisia palkitsemistapoja.
 • Otamme huomioon tulevaisuuden tarpeet henkilöstösuunnittelussa.

Mittarit:

 • Kehityskeskustelut uudistettu ja käytössä
 • Koulutuspäivät lkm/osallistuminen täydennyskoulutukseen
 • Säännölliset esimiesfoorumit ja yhteiset koulutuspäivät
 • Korvaavan työn malli käytössä
 • Sairauspoissaolojen väheneminen
 • Strateginen työhyvinvointisuunnitelma laadittu ja toteutetaan (mm. etätyömalli)
 • Säännölliset henkilöstön työtyytyväisyyskyselyt ja niiden tulokset
 • Yksikkökohtaisten kehittämissuunnitelmien toteutuminen
 • Tuotekehittäjäorganisaatio-toimintamallin jalkauttaminen ja jatkaminen
 • Selvitys ja päätökset palkitsemismallista tehty


  

 

Mika Joki
Kunnanjohtaja
puh. 040 672 2900 
mika.joki(a)poytya.fi