Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fckyps-timo-kesti.jpg
 
Kunta ja hallinto
 

Hyvinvointi

Hyvinvointia asiakaslähtöisistä palveluista ja aktiivisesta yhteisöstä

Tavoitteenamme on hyvinvoivat asukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut sekä turvallinen ja viihtyisä maaseutuympäristö. Lisäksi annamme kuntalaisille tukea mahdollisuuksien polulla.

Hyvinvoivat asukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut

Toimenpiteet:

 • Edistämme ennaltaehkäiseviä palveluja vauvasta vaariin sekä palveluohjausta.
 • Ennakoimme ja kehitämme tulevaisuuden kunnan hyvinvointijohtamisen mallin (hyvinvointikertomustyö, organisointi ja resurssointi – hyte-koordinaattori, yhdyspintatyö).
 • Kehitämme kuntalaisten arkiasiointia ja perustamme kuntalaisten asioinnin palvelutorin (esim. seniorineuvola).
 • Kehitämme palvelurakenteita ja -tapoja yhdessä asukkaiden kanssa (mm. digi- ja sähköiset palvelut, liikkuvat palvelut, palvelupaikat ja -ajat, oikea-aikaiset palvelut).

Mittarit:

 • kuntalaistyytyväisyys (kyselyt)
 • palvelutoritoiminta käynnistetty
 • kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista on yli 92 %
 • joustavat ja asiakaslähtöiset palveluajat otettu käyttöön
 • sairastavuusindeksi.


Turvallinen ja viihtyisä maaseutuympäristö

Toimenpiteet:

 • Kunnan keskustaajamien vahvuuksien esille tuominen.
 • Kylien vahvuudet profiloidaan ja yhteistyötä lisätään kylien neuvottelukunnan kanssa.
 • Edistämme toiminnassamme kestävää kehitystä.
 • Kehitämme harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.
 • Päivitämme seudullisen turvallisuussuunnitelman.

Mittarit:

 • Taajamien kehittämissuunnitelmat laadittu yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyönä.
 • Uudet harrastusmahdollisuudet.
 • Liikuntaa harrastavien osuus (koululaistutkimus).
 • Turvallisuussuunnitelma päivitetty.
 • Vapaa-ajan palveluiden käyttöasteet (mm. haukkavuori, kirjastopalvelu, kansalaisopisto).
 • Luontomatkailun kehittämistoimenpiteet.


Tukea kuntalaisille mahdollisuuksien polulla

Toimenpiteet:

 • Tuemme lapsiperheitä ja vanhempia sekä laadimme tätä tukevan ”Pöytyä – koko kylä kasvattaa” -mallin (varhaiskasvatus, koulutoimi, neuvola, perhetyö).
 • Tunne ja turvataitojen kasvattaminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen, vanhempien ja perhetyön kanssa.
 • Kehitämme ja otamme käyttöön poikkihallinnollisen Nuorten syrjäytymistä ehkäisevän toimintatavan (etsivä nuorisotyö, nuorisotoimi koulusosionomi, työllisyystoiminta, perhetyö).
 • Investoimme moderneihin oppimisympäristöihin sekä kehitämme lukion toimintaa ja kurssitarjontaa.
 • Ylläpidämme ja kehitämme nuorten harrastusmahdollisuuksia.
 • Nostamme perusopetuksen tuntimäärää pitkäjänteisesti.

Mittarit:

 • Pöytyä toimintamalli laadittu (koko kylä kasvattaa)
 • Poikkihallinnollinen toimintatapa otettu käyttöön
 • Koululaisterveyskyselyn tulokset **
 • Koulusosionomin toiminta käynnistetty
 • Tutkinnon suorittaneet yli 15-vuotiaista, %
 • Lukio säilyy
 • Lukion käyttäjämäärät
 • Koulutuksen ulkopuolelle jääneet
 • Vahvistettu tuntijako (perusopetuksen aikana saatu opetusmäärä).
  

 

Mika Joki
Kunnanjohtaja
puh. 040 672 2900
mika.joki(a)poytya.fi

 

Pöytyän kunnan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Hyvinvointikertomus 2017-2021 ja -suunnitelma 2022 - 2025

Laaja hyvinvointikertomus

Suppea hyvinvointikertomus