Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
taitokoti.jpg
 
Kunta ja hallinto
 

Elinvoima

Elinvoimaa asukkaista ja yrityksistä

Tavoitteenamme on olla yrittäjämyönteinen ja vetovoimainen kunta ja pyrimme luomaan mahdollisuuksien polkuja kuntalaisille. 

Yrittäjämyönteinen kunta

Toimenpiteet:

 • Lisäämme vuorovaikutusta ja yhteiskehittämistä yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa (kunta, oppilaitokset, työllistymispalvelut) kanssa
 • Lisäämme yrityslähtöisyyttä päätöksenteossa ja kunnan toiminnassa (mm. hankinnat, yritysneuvonta, toimitilat, tontit)
 • Uudistamme yrittäjien toimintamahdollisuuksia ja työllisyyttä koskevan elinkeinopoliittisen tuotteiden kokonaisuuden
 • Lisäämme yrityksille tarjottavia koulutuksia
 • Vahvistamme yrittäjyyskasvatusta.

Mittarit:

 • yritysvaikutusten arviointimalli käytössä
 • ELPO-tulokset seudullista keskiarvoa korkeammat
 • yritysten määrä, lkm
 • neuvontapalveluiden käyttö.


Vetovoimainen kunta

Toimenpiteet:

 • Edistämme ulkoisia ja sisäisiä kulkuyhteyksiä (mm. joukkoliikenne).
 • Lisäämme tunnettavuutta sekä kehitämme media- ja markkinointitaitoja.
 • Kotipesien lähettiläät – positiivisesti pöytyäläinen.
 • Otamme käyttöön uusia markkinointikanavia ja -tapoja. 
 • Kehitämme kaavoitusta ja maapolitiikkaa.
 • Säilytämme verotuksen kilpailukykyisenä suhteessa maakunnan tasoon ja toimintaympäristön muutoksiin.
 • Pöytyä tutuksi – edistämme uusien asukkaiden kotiutumista.
 • Kehitämme luontomatkailua sekä nostamme esiin kansallismaisemaa.
 • Kehitämme ja markkinoimme nykyisiä liikunta-, vapaa-aika- ja harrastusmahdollisuuksien.

Mittarit:

 • nettomuutto +
 • asukasmäärä +
 • työpaikat +
 • työpaikkaomavaraisuus
 • kuntalaiskokemus (kyselytulokset)
 • säännölliset tapaamiset median kanssa
 • näkyvyys eri medioissa (mediaseuranta)
 • tonttien määrä ja laatu (lkm, pinta-ala, sijoittuminen)
 • kunnallisvero (vertailu maakunnan tasoon)
 • olemassa olevien liikunta-,vapaa-aika- ja harrastusmahdollisuuksien määrä.


Mahdollisuuksien polun luominen kuntalaisille

Toimenpiteet:

 • Lisäämme ja kehitämme moniammatillista työllisyystoimintaa.
 • Yhteistyö ja taloudellinen tuki kunnan, yritysten ja 3. sektorin kanssa.

Mittarit:

 • työllisyysohjelma laadittu.
 • työllisyyden edistämisen yhteisen foorumin toiminta käynnistynyt.
 • työllisyys (työttömyysprosentti).


Lue lisää:
Pöytyän kunnan elinvoimapoliittinen ohjelma 2019-2025 [ppt]

 
  

 

Mika Joki
Kunnanjohtaja
puh. 040 672 2900
mika.joki(a)poytya.fi

 

Pöytyän kunnan elinvoimapoliittinen ohjelma 2019-2025 [ppt]