Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
huurre-saana-koivisto.jpg
 
Kunta ja hallinto
 

Pöytyän kunnan strategia vuosille 2019–2025

”Tulevaisuuden kotipesä”

Kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa on otettava huomioon

  1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
  2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
  3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
  4. omistajapolitiikka
  5. henkilöstöpolitiikka
  6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja
  7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategian laadintaprosessin aikana USO-hankkeen avulla kunnan toimintaympäristöstä ja sen muutoksista on saatu kattavat taustamateriaalit, joita pystytään hyödyntämään myös muussa kunnan kehittämistoiminnassa.

Kuntastrategian laadinnassa on hyödynnetty Kuntaliiton ja FCG:n USO-hanketta, johon kunta liittyi helmikuussa 2017. Kuntastrategian laadinta on aloitettu elokuussa 2017, ja laadintaprosessiin ovat osallistuneet valtuutetut, johtoryhmä, esimiehet, henkilöstö, kuntalaiset ja eri sidosryhmät.

Pöytyän kunnanvaltuusto on hyväksyi lokakuussa 2018 Pöytyän kunnan uuden strategian vuosille 2019–2025.

VISIO 2025 Tulevaisuuden kotipesä

Pöytyä on

Vision toteuttamisen näkökulmia ovat:

1. Elinvoima
Elinvoimaa asukkaista ja yrityksistä

2. Hyvinvointi
Hyvinvointia asiakaslähtöisistä palveluista ja aktiivisesta yhteisöstä

3. Kehittyvä kunta
Organisaation menestys syntyy arjen hyvästä johtamisesta

Pöytyän kunnan arvoja ovat yhteisöllisyys, rohkeus ja vastuullisuus. Arvot näkyvät toiminnassamme seuraavasti:

Yhteisöllisyys

Yhteinen positiivinen tekeminen

Rohkeus

Rohkeita valintoja tulevaisuuden puolesta

Pelisilmämme on harjaantunut kartoittamaan avoimesti vaihtoehtoja — katsomme minne pallo on menossa, emme sinne, missä se jo on.

Vastuullisuus

Vastuullisuus toimintakulttuurissa ja päätöksenteossa

Lue lisää: 

 

Lisätietoja

 

Anu Helin
kunnanjohtaja
puh. 040 672 2900
anu.helin(a)poytya.fi