Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
huurre-saana-koivisto.jpg
 
Kunta ja hallinto
 

Pöytyän kunnan strategia vuosille 2019–2025

”Tulevaisuuden kotipesä”

Kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa on otettava huomioon

 1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
 2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
 3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
 4. omistajapolitiikka
 5. henkilöstöpolitiikka
 6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja
 7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategian laadintaprosessin aikana USO-hankkeen avulla kunnan toimintaympäristöstä ja sen muutoksista on saatu kattavat taustamateriaalit, joita pystytään hyödyntämään myös muussa kunnan kehittämistoiminnassa.

Kuntastrategian laadinnassa on hyödynnetty Kuntaliiton ja FCG:n USO-hanketta, johon kunta liittyi helmikuussa 2017. Kuntastrategian laadinta on aloitettu elokuussa 2017, ja laadintaprosessiin ovat osallistuneet valtuutetut, johtoryhmä, esimiehet, henkilöstö, kuntalaiset ja eri sidosryhmät.

Pöytyän kunnanvaltuusto on hyväksyi lokakuussa 2018 Pöytyän kunnan uuden strategian vuosille 2019–2025.

VISIO 2025 Tulevaisuuden kotipesä

Pöytyä on

 • kehittyvä, yhteisöllinen ja turvallinen asuinpaikka viihtyisässä maaseutuympäristössä
 • yrittäjäystävällinen kunta, joka tekee rohkeita valintoja paremman tulevaisuuden puolesta.

Vision toteuttamisen näkökulmia ovat:

1. Elinvoima
Elinvoimaa asukkaista ja yrityksistä

2. Hyvinvointi 
Hyvinvointia asiakaslähtöisistä palveluista ja aktiivisesta yhteisöstä

3. Kehittyvä kunta 
Organisaation menestys syntyy arjen hyvästä johtamisesta

Pöytyän kunnan arvoja ovat yhteisöllisyys, rohkeus ja vastuullisuus. Arvot näkyvät toiminnassamme seuraavasti:

Yhteisöllisyys

Yhteinen positiivinen tekeminen

 • Luotamme omiin mahdollisuuksiimme ja olemme ylpeästi pöytyäläisiä.
 • Ratkaisemme asiat keskustellen ja yhteisesti sopien. Sitoudumme yhteisiin päämääriin.
 • Edistämme osallisuutta ja kehitämme moderneja viestintäkanavia.
 • Vahvistamme kumppanuutta kolmannen sektorin ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.
 • Suhtaudumme muihin ennakkoluulottomasti ja arvostaen.

Rohkeus

Rohkeita valintoja tulevaisuuden puolesta

 • Toimimme ennakkoluulottomasti, ratkaisukeskeisesti ja luovasti visiot huomioon ottaen.
 • Kokeilemme uusia toimintatapoja rohkeasti ja aloitteellisesti (sisäinen yrittäjyys on toimintatapamme).
 • Teemme asiat valmiiksi.
 • Otamme yhdessä vastuun vaikeistakin asioista.

Pelisilmämme on harjaantunut kartoittamaan avoimesti vaihtoehtoja — katsomme minne pallo on menossa, emme sinne, missä se jo on.

Vastuullisuus

Vastuullisuus toimintakulttuurissa ja päätöksenteossa

 • Teemme mitä lupaamme.
 • Teemme vastuullisia päätöksiä.
 • Tuleville sukupolville turvataan hyvät elämisen mahdollisuudet.
 • Päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan huomioon kestävä kehitys sekä taloudellinen kestävyys.
 • Palveluasenteenamme on asiakaskeskeisyys, joustavuus ja yksilöllisyys. 

Lue lisää: 

  

 

Mika Joki
Kunnanjohtaja
puh. 040672 2900
mika.joki(a)poytya.fi

 

Valtuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamispaketin vuosille 2020-2022. Lue lisää: LINKKI