Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
ruska-timo-kesti.jpg
 
Kunta ja hallinto
 

Kunnanvaltuusto

Kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto.

Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Kuntavaalit toimitetaan huhtikuun kolmas sunnuntai. Valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta ja valtuusto valitsee kunnan muut toimielimet kesäkuun kokouksessa. 

Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.  Kuntalain 14 §:ssä määritellään asiat, joista valtuusto päättää.

Valtuusto päättää

 1. kuntastrategiasta
 2. hallintosäännöstä
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 12. tilintarkastajien valitsemisesta
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Valtuuston kokoukset pidetään maanantai-iltaisin, yleensä kello 18. Kokouskutsu julkaistaan kotisivujen lisäksi Auranmaan Viikkolehdessä ja Alasatakunnassa.  Kokoukset ovat julkisia, joten niitä voi seurata paikan päällä. Kokoukset pidetään vuorotellen Kyrön toimipisteessä (osoite Kehityksentie 6) ja Yläneen Luontokapinetissa (osoite Hovilanmäentie 2).

Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan Dynastyssa.

Valtuuston ohjeellinen kokousaikataulu vuonna 2020:

KuukausiKokouspäivä
Helmikuu24.2.
Huhtikuu27.4.
Kesäkuu22.6.
Syyskuu14.9.
Lokakuu26.10.
Marraskuu9.11.
Joulukuu7.12.

Pöytyän kunnanvaltuusto valtuustokaudella 1.6.2017 - 31.7.2021

Kunnanvaltuuston jäsenillä on käytössä kunnan sähköpostiosoitteet. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@poytya.fi.

Puolueiden paikkaluvut

 • Suomen Keskusta 14 valtuutettua
 • Kansallinen Kokoomus 10 valtuutettua
 • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 4 valtuutettua
 • Perussuomalaiset 2 valtuutettua
 • Vasemmistoliitto 2 valtuutettua
 • Suomen Kristillisdemokraatit 1 valtuutettu
 • Vihreä liitto 1 valtuutettu
 • Sitoutumaton ryhmä 1 valtuutettu

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Wärri Pentti
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Autio Markku
kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja

Harala Farid
kunnanvaltuuston II puheenjohtaja

Kuusenoja Johanna
kunnanvaltuuston III varapuheenjohtaja

Niittymaa Veikko
kunnanvaltuuston VI varapuheenjohtaja

Suomen Keskusta

 • Ali-Rontti Ilkka
 • Arponen Eeva
 • Autio Markku
 • Saarijoki Terhi
 • Kajander Rauno
 • Ketola Hannu
 • Lahti Vilja
 • Lehtovuori Timo
 • Loponen Marika
 • Naire-Koivisto Laura
 • Niittymaa Veikko
 • Ojala Lauri
 • Rauhansuu Janne
 • Salonen Matti

Kansallinen Kokoomus r.p.

 • Arvola Ulla-Riitta
 • Kaurila Matti
 • Kullanmäki Reijo
 • Lalli Juha
 • Pitkänen Sanna
 • Rantala Joonas
 • Toivonen Aarno
 • Tuuppa Esko
 • Varjonen Valtteri
 • Wärri Pentti

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

 • Miinalainen Toivo
 • Parkkila Satu
 • Rannikko Marjatta
 • Rautajuuri Petri

Perussuomalaiset

 • Harala Farid
 • Keloniemi Katri

Vasemmistoliitto

 • Flemmich Mirjami
 • Rajala Matti

Suomen Kristillisdemokraatit

 • Hutko Sinikka

Vihreä liitto

 • Kuusenoja Johanna

Sitoutumaton ryhmä

 • Lindgren Hilkka
 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi

                       
 

Paula Pekkola
vt. kunnanjohtaja
puh. 040 720 6211
paula.pekkola(a)poytya.fi