Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
ta165868.jpg
 
Kunta ja hallinto
 

Hallinto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto ja ylintä toimeenpanovaltaa kunnanhallitus. Näitä alemmalla tasolla toimivat lautakunnat, joille kuuluu laeissa, asetuksissa ja kunnan omissa säännöissä määritelty päätösvalta sekä asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät.

Kunnanvaltuusto valitaan joka 4. vuosi pidettävillä kunnallisvaaleilla. Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen kunnanhallituksen ja lautakunnat sekä muut tarvittavat luottamushenkilötoimielimet.

Pöytyällä toimivat seuraavat lautakunnat:

  • Tarkastuslautakunta
  • Keskusvaalilautakunta
  • Perusturvalautakunta
  • Sivistyslautakunta
  • Tekninen lautakunta  
  • Yhteisöllisyyslautakunta
  • Pöytyän-Auran vesihuoltolautakunta

Kansanvalta.fi ja Otakantaa.fi ovat oikeusministeriön kansalaisille tarkoitettuja sivustoja. Kansanvalta.fi tarjoaa monipuolista tietoa suomalaisesta demokratiasta ja kansalaisvaikuttamisen keinoista niin kunnissa kuin valtion tasolla. Otakantaa.fi on valtionhallinnon keskustelufoorumi, jossa ministeriöt järjestävät kansalaiskuulemisia eri aiheista.

  

 

Mika Joki
Kunnanjohtaja
puh. 040 672 2900
mika.joki(a)poytya.fi