Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä  
 
 

 
 
 

02.05.2019

 

  

 
 
 

Varsinais-Suomessa tarjolla kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

Ranta- ja pohjavesialueiden puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät tulee kunnostaa 31.10. mennessä. Valtakunnallisella jätevesiviikolla 6.–12.5.2019 kiinteistöjen omistajia kannustetaan selvittämään jätevesijärjestelmänsä kunto sekä tarkistamaan, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen heitä. Tietoa jäteveden käsittelystä on tarjolla jätevesiviikon aikana useissa tapahtumissa. Mikäli oman jätevesijärjestelmän kunto mietityttää, kannattaa kääntyä jätevesineuvojan puoleen. Valonian puolueeton ja maksuton neuvoja on kutsuttavissa kiinteistökäynnille lokakuun loppuun saakka.

Jätevesijärjestelmän kunnostaminen kannattaa, sillä tehokkaampi puhdistustulos vähentää merkittävästi jätevesien haitallisia ympäristövaikutuksia. Toimiva jätevesijärjestelmä parantaa myös lähiympäristön viihtyisyyttä. Varsinais-Suomessa on kymmeniätuhansia viemäriverkostoon kuulumattomia kiinteistöjä, joilla on velvollisuus huolehtia, ettei jätevesistä aiheudu ympäristölle haittaa. Etenkin vanhat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät voivat pilata pihapiirin ja ovat kuormitusriski vesistöille ja pohjavesille. Suurimmalla osalla kiinteistöistä on jätevesien käsittelymenetelmänä pelkästään sakokaivot, jotka eivät yksinään täytä vuodesta 2004 lähtien voimassa olleita jäteveden puhdistusvaatimuksia.

Jätevesijärjestelmien uusimisvelvoite lokakuun loppuun mennessä koskee niin vakituisesti asuttuja kiinteistöjä kuin loma-asuntojakin. Jos kiinteistö sijaitsee yli 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä tai vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella, puhdistusvaatimuksia tulee noudattaa viimeistään seuraavan vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisen korjaus- tai muutostyön yhteydessä. Kantoveden varassa olevilla kiinteistöillä, joilla on käytössä kuivakäymälä, jäteveden käsittelyksi riittää esimerkiksi vesien imeyttäminen maahan. Puhdistusvelvollisuudesta on vapautettu vakituisesti asutut kiinteistöt, joiden omistajat ovat syntyneet 9.3.1943 tai aiemmin.

Uudistustyö kannattaa aloittaa ajoissa – puolueeton jätevesineuvoja on kiinteistönomistajan apuna

Ennen jätevesiremonttiin ryhtymistä kannattaa selvittää, millä tolalla nykyinen jätevesijärjestelmä on. Valonian jätevesineuvojan voi kutsua maksuttomalle kiinteistökäynnille. Neuvontakäynnillä kiinteistön omistaja saa tiedon, täyttääkö nykyinen jätevesijärjestelmä lainsäädännön vaatimukset sekä arvion kiinteistölle parhaiten soveltuvista jätevedenkäsittelymenetelmistä.

Jos jätevesijärjestelmä on uusittava, avuksi kannattaa hankkia kiinteistökohtaisiin käsittelyjärjestelmiin perehtynyt jätevesisuunnittelija, joka selvittää myös mahdolliset kuntakohtaiset erityisvaatimukset käsittelylle. Myös järjestelmän rakentajan valinnassa kannattaa luottaa kokeneeseen ammattiurakoitsijaan ja tarvittaessa kysyä referenssejä jo rakennetuista järjestelmistä. Jätevesijärjestelmän uusimista varten tarvitaan kunnan rakennusvalvonnasta lupa, joten jätevesiremonttiin kannattaa ryhtyä ajoissa ennen määräajan umpeutumista. Jätevesiasioissa neuvoja saa myös kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisilta.

Kutsu jätevesineuvoja kylään

Valonia tarjoaa jätevesineuvontaa lokakuun loppuun asti. Kiinteistökäyntien lisäksi neuvoja voi kysyä puhelimitse tai sähköisen yhteydenottolomakkeen (valonia.fi/hakku) kautta. Jätevesineuvojat kiertävät myös kesätapahtumissa, joista tiedotetaan Valonian verkkosivuilla (valonia.fi/fi/vesi/osallistu). Myös esimerkiksi yhdistykset voivat kutsua neuvojan omaan tilaisuuteensa kertomaan jätevesien käsittelystä.

Jätevesiviikon tapahtumia Varsinais-Suomessa

  • Maanantaina 6.5. klo 18-20 jätevesi-ilta Uudenkaupungin Kalannissa (Kalantitalo, Pankkitie 1)
  • Keskiviikkona 8.5. klo 11-14 jätevesineuvontaa Laitilan kaupungintalolla (Keskustie 30)
  • Torstaina 9.5. klo 18-20 jätevesi-ilta Kustavissa (Kustavin kunnanvirasto, Keskustie 7)
 
 
 

 
 
 

Lisätiedot

Katariina Yli-Heikkilä, vesiasiantuntija
p. 040 552 2369
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
VALONIA – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

 
 
 

 
 
 

Kuva

 
 
 

 
 
 

Lataa painokelpoinen kuva tästä

Kuva: Ympäristöministeriö

 
 
 
 

 

Valonia on asiantuntijaorganisaatio, jonka ydinosaamista ovat ympäristö- ja energia-asiat sekä kestävä kehitys.

PL 273 (Ratapihankatu 36 2. krs)
20101 TURKU

 
 
 
  Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.  
 
  Powered by Postiviidakko