Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
Asuminen ja rakentaminen
 

Yhteenveto talousveden riskienarvioinnista Pöytyän kunnan vesihuollon toiminta-alueilla

Pöytyän vesihuoltolaitoksen talousveden riskiarviointi on tehty ja se kattaa vesihuoltolaitoksen vedenjakeluverkoston toiminta-alueen.
Riskiarvioinnissa on tunnistettu talousveden laatua uhkaavat vaarat ja arvioitu niistä aiheutuvat riskit, sekä selvitetty keinot ja määritetty tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi.  Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:                   Vedenotto Pihlavan vedenottamolla

Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:
- Vedenotto Pihlavan vedenottamolla
 UV-desinfiointi ja desinfiointivalmius
- Vedenotto Laihian vedenottamolla
 raudan ja mangaanin poisto, UV-desinfiointi ja desinfiointivalmius
- Alavesisäiliö, palopostit
- Pohjaveden muodostumisalueet
- Pohjavesialueet ja suojelusuunnitelma
- Pohjavesikaivot
- Vesijohtoverkostot
- Väliaikainen vedenjakelu
 - Kyrön ylävesisäiliö

Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa.
Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Swecon sekä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.
Parravahan Vesi Oy (tukkuvesiyhtiö) on omalta osaltaan tehnyt riskinarvioinnin, jossa on arvioitu systemaattisesti riskejä.

Pöytyällä 1.11.2020 

Lisätietoja:
Pöytyän Vesihuolto                                      Terveydensuojeluviranomainen

Tarmo Rantanen                                            Johanna Mäkinen
0500 820 415                                                    050 381 3375 

  

 

Tarmo Rantanen
tekninen johtaja
puh. 050 082 0415
tarmo.rantanen(a)poytya.fi

Mika Saarinen
vesihuollon esimies
puh. 040 067 3832
mika.saarinen(a)poytya.fi