Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
kattaus-saana-koivisto.jpg
 
Asuminen ja rakentaminen

RUOKA-ALLERGIA VARHAISKASVATUKSESSA

Erityisruokavaliot

Kansallisen allergia-ohjelman mukaista ohjeistusta uudistetaan myös Pöytyällä
v. 2019 alusta lähtien.
Erikoisruokavalioista pitää toimittaa terveydenhuollon todistus ja esim. kasvis-ruokailijoilta vaaditaan terveydenhuoltajan kanssa käyty keskustelu sekä van-
hempien ilmoitus, jotta ruokailijoille taataan riittävä ravitsemus. Myös etniset
ruokailijat toimittavat vanhempiensa todistuksen.
Laktoosittoman ruokavalion noudattamisessa riittää ilmoitus keittiöön.

Linkki:  Pöytyän kunnan ruoka- ja puhtauspalvelujen yhteystiedot

 
 

RUOKA-ALLERGIA VARHAISKASVATUKSESSA

Tiedote huoltajille

Lievät allergiaoireet ovat yleisiä ja ne katoavat usein itsestään. Lievään allergiaan riittää itsehoito ja seuranta.

Kun koululaisella/opiskelijalla on todettu ruoka-allergia, joka aiheuttaa merkittäviä tai hengenvaarallisia oireita, tarvitaan erityisruokavalio.

Huoltaja ottaa yhteyttä oman neuvolan lääkäriin/omaan lääkäriin erityisruokavaliotodis-tusta varten.
Huoltaja toimittaa lääkärintodistuksen ruoka-allergioiden osalta päivähoitoon hoidon al-kaessa ja vuosittain.

Ruoka-ainekokeilut tehdään kotona (vaikeaoireisessa allergiassa kokeilut erikoissairaan-hoidossa) terveydenhuollosta saadun ohjeen mukaan ja ilmoitetaan uudet sopivat ruoka-aineet terveydenhoitajalle ja päivähoitoon.

Muutokset
Mikäli toimintakauden aikana tulee muutoksia, kotoa otetaan yhteyttä terveydenhoita-jaan.

Allergiaruokavaliota ei tule turhaan noudattaa. Lääkärin ohjeiden mukaan vältettäviä ruoka-aineita voi kokeilla.

Allergiaruokavalion purkuohjeita kotiin
Ongelmia aiheuttaneen ruoka-aineen kohdalla edetään aluksi hitaasti, vain hyvin pieniä määriä maistellen, määrää hitaasti lisäten. Keskustele lasta hoitavan lääkärin tai tervey-denhoitajan kanssa.

Lääkäri tekee diagnoosin ja kirjoittaa lääkärintodistuksen erityisruokavaliosta.
Lääkäri arvioi erityisruokavalion ja välttämisruokavalioiden tarpeellisuuden vuosittain.

Ruoka-allergian diagnoosi perustuu anamneesiin, oireiden väistymiseen eliminaation myötä ja vaikeiden oireiden ilmaantumiseen altistuksessa.

Lääkärintodistus kirjoitetaan vain, jos lapsi saa vaikeita oireita tai vältettävä ruoka-aine on ruokavaliossa keskeinen.

Lievistä oireista (esimerkiksi suun kutina) ei kirjoiteta lääkärintodistusta, vaan se huomi-oidaan ruokailutilanteessa esimerkiksi siirtämällä kyseinen ruoka-aine syrjään.

Terveydenhoitaja antaa potilaskohtaisen ohjauksen ja tarvittaessa ohjausta lapsen päi-väkotiin.
Terveydenhoitaja muistuttaa ruoka-allergiassa erityisruokavalion purkamisesta ja antaa ohjausta erityisruokavalion purkamiseen. Altistus-päiväkirja on tässä hyvä väline.


Ravitsemispalvelut
Perhepäivähoitaja ja päiväkodin ruokapalvelusta vastaava huolehtii, että lapselle on varat-tu erityisruokavalion mukaiset ateriat hoitopäivän aikana.

Päivähoidon henkilökunta vastaa, että lapsi saa erityisruokavalionsa mukaisen ruoan.
Henkilökunta seuraa ja opastaa ruokailua ja huolehtii, että ruokailutilanteesta muodostuu miellyttävä.
Henkilökunta myös tiedottaa vanhemmille lapsen ruokailuun liittyvistä havainnoista.

Lisätietoa:

  

 

Kaija Lähteenmäki
ruokapalvelupäällikkö
puh. 040 054 7563

kaija.lahteenmaki(a)poytya.fi