Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
kattaus-saana-koivisto.jpg
 
Asuminen ja rakentaminen

RUOKA-ALLERGIA KOULUSSA

Erityisruokavaliot

Kansallisen allergia-ohjelman mukaista ohjeistusta uudistetaan myös Pöytyällä
v. 2019 alusta lähtien.
Erikoisruokavalioista pitää toimittaa terveydenhuollon todistus ja esim. kasvis-ruokailijoilta vaaditaan terveydenhuoltajan kanssa käyty keskustelu sekä van-
hempien ilmoitus, jotta ruokailijoille taataan riittävä ravitsemus. Myös etniset
ruokailijat toimittavat vanhempiensa todistuksen.
Laktoosittoman ruokavalion noudattamisessa riittää ilmoitus keittiöön.

Linkki:  Pöytyän kunnan ruoka- ja puhtauspalvelujen yhteystiedot

 
 

RUOKA-ALLERGIA KOULUSSA

Tiedote huoltajille

Lievät allergiaoireet ovat yleisiä ja ne katoavat usein itsestään. Lievään allergiaan riittää itsehoito ja seuranta.
Kun koululaisella/opiskelijalla on todettu ruoka-allergia, joka aiheuttaa merkittäviä tai hengenvaarallisia oireita, tarvitaan erityisruokavalio.

Koti toimittaa Ilmoitus erityisruokavaliota tarvitsevasta oppilaasta -lomakkeen joka toisen lukuvuoden alussa terveydenhoitajalle. Myös opettajan on hyvä tietää oppilaan/ opiskelijan erityisruokavaliosta.

Muutokset:
Mikäli lukuvuoden aikana tulee muutoksia, kotoa otetaan yhteyttä terveydenhoitajaan.

Ennakkoon tiedetty poissaolo pyydetään ilmoittamaan koulun keittiöön.

Allergiaruokavaliota ei tule turhaan noudattaa. Lääkärin ohjeiden mukaan vältettäviä ruoka-aineita voi kokeilla.

Allergiaruokavalion purkuohjeita kotiin:
Ongelmia aiheuttaneen ruoka-aineen kohdalla edetään aluksi hitaasti, vain hyvin pieniä määriä maistellen, määrää hitaasti lisäten. Keskustele lasta hoitavan lääkärin tai tervey-denhoitajan kanssa.

Terveydenhoitaja antaa ohjeistusta erityisruokavaliossa ja huolehtii erityisruokavaliolo-makkeen toimittamisesta ravitsemuspalveluihin.
Terveydenhoitaja antaa ohjeistusta erityisruokavalion purkamiseen.

Terveydenhoitajalla on oikeus poistaa erityisruokavalio, mikäli oppilas/opiskelija toiste-tusti jättää syömättä valmistetun aterian.

Ruoka-allergian diagnoosi perustuu anamneesiin, oireiden väistymiseen eliminaation myötä ja vaikeiden oireiden ilmaantumiseen altistuksessa.

Lievät oireet (esimerkiksi suun kutina) huomioidaan ruokailutilanteessa esimerkiksi siir-tämällä kyseinen ruoka-aine syrjään. Lievästi oireilevilta ei tarvita erityisruokavalioilmoi-tusta.

Ravitsemispalveluissa kokki tai dieettikokki valmistaa erityisruokavalion mukaiset ateriat ja sopii koululaisen kanssa, mistä ruoka haetaan.

Kokki tai ruokapalveluvastaava ilmoittaa koulu- ja opiskeluterveydenhoitajalle niistä erityisruokavalioista, jotka toistuvasti jäävät syömättä.

Opettajan tulee tietää oppilaan/opiskelijan erityisruokavaliosta. Hän voi tarvittaessa ohjata oppilaan/opiskelijan koulu- ja opiskeluterveydenhoitajan vastaanotolle.

Lisätietoa:

  

 

Kaija Lähteenmäki
ruokapalvelupäällikkö
puh. 040 054 7563

kaija.lahteenmaki(a)poytya.fi