Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
rakentaminen.jpg
 
Asuminen ja rakentaminen
 

Ohjeita rakentajille

Rakennuslupa-asiat

Rakennuslupaa varten tarvitaan:

 • kaksi sarjaa pääpiirustuksia (asema-, pohja-, leikkaus-, julkisivu- ja hormipiirrokset)
 • rakennushankelomakkeet
 • selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta
 • naapurien kuuleminen
 • täytetty ja allekirjoitettu hakemuslomake

Rakennusluvan käsittely kestää 1–3 kuukautta. Rakennusluvan lunastusmaksu määräytyy rakennuksen koon mukaan.

Luvat

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) nojalla käsitellään ja ratkaistaan neljä erilaista lupaa ja yksi ilmoitus toimenpiteestä riippuen.

Rakennuslupa

 • uudisrakennus
 • laajennus
 • uudelleen rakentamiseen verrattava muutos

Toimenpidelupa

 • varastointisiilo, kattamaton lantavarasto tai laakasiilo; enintään 200 m³
 • asuntovaunun tms. pitkäaikainen sijoittaminen
 • asuntovaunualue (yli 5 vaunua tai autoa)
 • tuulivoimala
 • masto, piippu, suurehko antenni tai valaisinpylväs; yli 10 m
 • talousrakennus; lämpöeristämätön ja tulisijaton varastorakennus, enintään 50 m²

Ilmoitus

 • rakennuksen julkisivullinen muuttaminen
 • kiinteä aita, laituri, muistomerkki
 • varastointisäiliö (asemakaava-alue, yli 2 m³ / muut alueet, yli 10 m³)
 • tilapäinen kioski
 • markiisi, mainoslaitteen tai ilmoituksen pitkäaikainen asettaminen
 • suurehko varastointialue, pysäköintialue
 • urheilupaikka, kokoontumispaikka, esiintymislava, yleisöteltta, katsomo, käymälä
 • lupamenettelyn asemesta enintään 10 m²:n suuruisen lämpöeristämättömän ja 
  tulisijattoman varastorakennuksen tai katoksen rakentamiseen sovelletaan myös
  ilmoitusmenettelyä, mikäli ne liittyvät olemassa olevaan asuntoon tai ovat
  maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeelliseksi katsottavia.

Purkamislupa

 • purkamiseen tarvitaan lupa kaava-alueilla
 • purkamisilmoitus riittää talous- ja muista vähäisistä rakennuksista 
 • purkaminen voidaan käsitellä rakennusluvassa
 • purkamislupapäätökset lähetetään tiedoksi ympäristökeskukseen
 • arvokohteen purkamisaikomus on saatettava tiedoksi (14 vrk) ympäristökeskukseen

Maisematyölupa

 • oleelliset maisemaa pysyvästi muuttavat maanrakennustyöt ja puunkaadot
 • maisematyölupapäätökset lähetetään tiedoksi ympäristökeskukseen

Hyödyllisiä linkkejä omakotirakentamista suunnittelevalle tai rakentamisen ammattilaiselle:

 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi

                       
 

 

Rakennusvalvonnan 
toimipiste:

Riihikosken virastotalo
Yläneentie 11 b B-rappu
ma-to klo 9.00–15.00

 

Petri Lehtonen
rakennustarkastaja-
rakennusmestari
puh. 050 590 6721

petri.lehtonen(a)poytya.fi

Taina Savolainen
toimistosihteeri
puh. 040 672 3092
taina.savolainen(a)poytya.fi