Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
rakentaminen.jpg
 
Asuminen ja rakentaminen
 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta rakenta-miseen liittyvissä asioissa ja palvelee kuntalaisia, jotta heillä olisi tulevaisuudessakin turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinympäristö.

Rakennusvalvonta huolehtii asuntojen korjausneuvonnasta. Neuvonnan pääasiallisin tehtävä on vanhusten, vammaisten ja sotaveteraanien asuntojen korjaukset ja niihin myönnettävien avustusten maksatus.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu myös maa-ainesten oton valvonta. Valvonnalla
seurataan, että maa-ainesten otto tapahtuu siihen myönnetyn luvan mukaisesti.


Teknisen lautakunnan lupajaosto

Pöytyän rakennusvalvontaviranomaisena toimii teknisen lautakunnan lupajaosto. Sen alaisena viranhaltijana ja lautakunnan esittelijänä toimii johtava rakennustarkastaja. Teknisen lautakunnan lupajaostoon kuuluu 5 jäsentä. Teknisen lautakunnan lupajaosto kokoontuu aina tarpeen vaatiessa.

Pöytyän kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.1.2015 ja astunut voimaan 27.2.2015.


Linkit:

 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi

                       
 

 

Rakennusvalvonnan toimipiste
Riihikosken virastotalo
Yläneentie 11 b B-rappu
ma-to klo 9.00 - 15.00

 

Petri Lehtonen
rakennustarkastaja-rakennusmestari
puh. 050 590 6721

petri.lehtonen(a)poytya.fi

Taina Savolainen
toimistosihteeri
puh. 040 672 3092
taina.savolainen(a)poytya.fi