Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
poytya-pyhajarvi-timo-kesti.jpg
 
Asuminen ja rakentaminen
 

Vireillä olevat kaavat

KUULUTUS

Kirrinkiven ranta-asemakaava

Kyrön taajaman korttelien 112, 113a ja 114 asemakaavan muutos


Asemakaavahankkeiden ehdotusasiakirjat pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 14.4.-13.5.2022. Kaavahankkeita koskevat kirjalliset muistutukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh 040 198 0801.

14.4.2022
Kunnanhallitus


KUULUTUS

Keskitalon ym. tilojen ranta-asemakaavan muutos

Asemakaavahankkeen ehdotusasiakirjat pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 18.1.-16.2.2022 internetissä. Kaavahanketta koskevat kirjalliset muistutukset tulee toimittaa kunnanhallituksesse nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähkppostitse kunta@poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801

Kyrön taajama, Korttelien 112, 113a ja 114 asemakaavan muutos

Asemakaavahankkeen valmisteluaineisto (luonnos) pidetään MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 18.1.-16.2.2022. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus suullisiin sekä kirjallisiin mielipiteisiin. Palaute tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehtiyksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh 040 198 0801.

18.1.2022
KunnanhallitusKUULUTUS

Kirrinkiven ranta-asemakaava

Suunnittelu-alue sijaitsee Elijärven koillisosassa. Valmisteluaineisto (luonnos) pidetään MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 9.11.2021 - 8.12.2021. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus suullisiin sekä kirjallisiin mielipiteisiin. Palaute tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi

Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801

9.11.2021
Kunnanhallitus


KUULUTUS

Kyrön taajaman korttelien 112, 113a ja 114 asemakaavan muutos

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että asemakaavahanke on tullut vireille Pöytyän kunnassa. Suunnittelualue sijaitsee Kyrön taajaman keskustassa, Ollilantien ja Kyröntien ympäristössä. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on edistää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä ja tarkistaa alueen korttelijakoa, käyttötarkoituksia sekä katu- ja tielinjauksia.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan internetissä Pöytyän kunnan kotisivuilla osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

24.9.2021
Kunnanhallitus


KUULUTUS

Keskitalon ym. tilojen ranta-asemakaavan muutos

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Keskitalon ym. tilojen ranta-asemakaavan muutos on tullut vireille Pöytyän kunnassa. Asemakaavoitettava alue sijaitsee Pyhäjärven rannalla Pöytyän kunnan pohjoisrajan läheisyydessä. Asemakaavahankkeen tavoitteena on muuttaa loma- ja matkailupalvelujen alue loma-asuntojen korttelialueeksi.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto (luonnos) pidetään MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 25.5.-23.6.2021 internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

25.5.2021
Kunnanhallitus

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus suullisiin sekä kirjallisiin mielipiteisiin. Palaute tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi


KUULUTUS

Mustankallion ranta-asemakaava

Asemakaavahankkeen ehdotusasiakirjat pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 9.3.-7.4.2021 internetissä Pöytyän kunnan kotisivuilla osoitteessa www.poytya.fi.

Kaavahanketta koskevat kirjalliset muistutukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi.

9.3.2021
Kunnanhallitus


KUULUTUS

Kirrinkiven ranta-asemakaava

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Kirrinkiven ranta-asemakaava on tullut vireille Pöytyän kunnassa. Asemakaavoitettava alue sijaitsee Elijärven koillisosassa. Asemakaavahankkeen tavoitteena on sijoittaa alueelle loma-asutusta.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yleisesti nähtävillä 4.12.2020-4.1.2021 internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

4.12.2020
Kunnanhallitus


KUULUTUS

Mustankallion ranta-asemakaava

Asemakaavahankkeen ehdotusasiakirjat pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 17.11.-16.12.2020 internetissä Pöytyän kunnan kotisivuilla osoitteessa www.poytya.fi. Kaavahanketta koskevat kirjalliset muistutukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

 17.11.2020

KUNNANHALLITUS


KUULUTUS

Pihlavanniemen ranta-asemakaavan muutos

Asemakaavahankkeen ehdotusasiakirjat pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 13.12.2019-13.1.2020 virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11.

Kaavahanketta koskevat kirjalliset muistutukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi.

Kaava-aineistoa on myös internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

 13.12.2019

 KUNNANHALLITUS
 

 
 
 

Pöytyän kunta

(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi
 

Olli-Pekka Hannu
aluearkkitehti
puh. 040 198 0801

olli-pekka.hannu(a)poytya.fi