Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
kyro-timo-kesti.jpg
 
Asuminen ja rakentaminen


YKSITYISTIELAKI UUDISTUI 1.1.2019

Tiekuntia pyydetään huomioimaan, että uusi yksityistielaki on astunut voimaan 1.1.2019 alkaen. Tiekuntien on syytä perehtyä siihen ja noudattaa uutta lakia. Uuden lain mukaan mm. tiekokous voidaan kutsua laillisesti koolle vain osakkaille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Lehdessä ilmoittaminen ei enää riitä koollekutsumiseksi.

Linkki: Yksityistielaki 1.1.2019 alkaen

 
 

Yksityistiet

Yksityistieavustukset

Yksityistieavustuksia jaetaan tiekunnille vuosittain talousarviossa yksityisteille varatun määrärahan puitteissa.

Tiejaosto päätti kokouksessaan 18.10.2018, että vuodesta 2019 lähtien yksityistieavus-tusten hakuaika on toukokuu. Vuoden 2019 hakemukset on lähetetty viime vuonna avustusta hakeneille tiekunnille. 
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2019 haetaan vuoden 2018 aikana syntyneiden kustannusten perusteella. Hakemukset löytyvät alla olevista linkeistä. Hakemukset tulee palauttaa maanantaihin 3.6. 2019 mennessä.

Tulevia perusparannushankkeita koskevat hakemukset jätetään samaan aikaan yksi-tyistieavustusten kanssa. Näihin hakemuksiin tulee liittää alustavat suunnitelmat, kus-tannusarvio ja aikataulu.

   

  LISÄTIETOJA

   

  Tarmo Rantanen
  tekninen johtaja
  puh. 050 082 0415

  tarmo.rantanen(a)poytya.fi