Sisältöön »
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
Kuva Kyröstä
 
Asuminen ja rakentaminen
 

Yksityistiet

Yksityistieavustukset

Yksityistieavustuksia jaetaan tiekunnille vuosittain talousarviossa yksityisteille varatun määrärahan puitteissa.

Pöytyän kunnan yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2021 haetaan vuoden 2020 aikana syntyneiden kustannusten perusteella. Lautakunta päätti kokouksessaan 15.4.2021, että tänä vuonna yksityistieavustusten hakuaika on kesäkuu-elokuu.Viime vuonna avustusta hakeneille tiekunnille avustushakemus lähetetään toukokuun aikana.

Yksityistielaista saa tietoa mm. nettisivuilta www.finlex.fi,  www.tieyhdistys.fi  ja   www.kuntaliitto.fi.

Tulevia perusparannushankkeita koskevat hakemukset jätetään samaan aikaan yksi-tyistieavustusten kanssa. Näihin hakemuksiin tulee liittää alustavat suunnitelmat, kus-tannusarvio ja aikataulu.

Alla tiedote valtion avustuksista tiekunnille

Yksityistielaki uudistui 1.1.2019

Tiekuntia pyydetään huomioimaan, että uusi yksityistielaki on astunut voimaan 1.1.2019 alkaen. Tiekuntien on syytä perehtyä siihen ja noudattaa uutta lakia. Uuden lain mukaan mm. tiekokous voidaan kutsua laillisesti koolle vain osakkaille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Lehdessä ilmoittaminen ei enää riitä koollekutsumiseksi.

 

Ota yhteyttä

 

Tarmo Rantanen
tekninen johtaja
puh. 050 082 0415
tarmo.rantanen(a)poytya.fi