Sisältöön »
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
Kuva Kyröstä
 
Asu ja rakenna
 

Yksityistiet

Yksityistieavustukset

Yksityistieavustuksia jaetaan tiekunnille vuosittain talousarviossa yksityisteille varatun määrärahan puitteissa.

Pöytyän kunnan yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2023 haetaan vuoden 2022 aikana syntyneiden kustannusten perusteella. Lautakunta päätti kokouksessaan 30.3.2023, että tänä vuonna yksityistieavustusten hakuaika on 15.4.-31.5.2023. Viime vuonna avustusta hakeneille tiekunnille avustushakemus on lähetetty.

Yksityistielaista saa tietoa mm. nettisivuilta www.finlex.fi,  www.tieyhdistys.fi  ja   www.kuntaliitto.fi.

Tulevia perusparannushankkeita koskevat hakemukset jätetään samaan aikaan yksi-tyistieavustusten kanssa. Näihin hakemuksiin tulee liittää alustavat suunnitelmat, kus-tannusarvio ja aikataulu.

Alla tiedote valtion avustuksista tiekunnille

Yksityistielaki uudistui 1.1.2019

Tiekuntia pyydetään huomioimaan, että uusi yksityistielaki on astunut voimaan 1.1.2019 alkaen. Tiekuntien on syytä perehtyä siihen ja noudattaa uutta lakia. Uuden lain mukaan mm. tiekokous voidaan kutsua laillisesti koolle vain osakkaille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Lehdessä ilmoittaminen ei enää riitä koollekutsumiseksi.

 

Ota yhteyttä

 

Tarmo Rantanen
tekninen johtaja
puh. 050 082 0415
tarmo.rantanen(a)poytya.fi

 

Elisa Heimonen
toimistosihteeri
puh. 040 672 3092
elisa.heimonen(a)poytya.fi