sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
fiiliskuva
 

Ajankohtaista

19.01.2024

Kunnanhallituksen päätöksiä 15.1.2024

Kunnanhallitus päätti vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessaan mm. seuraavaa.

Asuinrakennustonttien hinnoittelu ja myyntiehdot

Tonttimyyntiin toivotaan vauhtia. Kunnanhallitus päätti puolittaa myynnissä olevien asuinpientalo- ja erillispientalotonttien myyntihinnat Tonttien vähimmäishinnaksi kunnanhallitus asetti 1 000 euroa. Uudet hinnat astuvat voimaan helmikuun alusta. Lisäksi kunnanhallitus päätti alentaa rivitalorakentamiseen soveltuvien tonttien hintoja 75 % vuodelle 2024. Vauhdittaakseen rivitalorakentamista kunta on valmis ostamaan rakennettavasta 5 asunnon rivitalosta 1 asunnon ja 8 asunnon rivitalosta 2 asuntoa.

Pöytyän asuintointeista löydät tietoa kunnan verkkosivuilta.

Turku-Tampere-taajamajunaliikenteen edistämiseen sitoutuminen yhteysvälin kunnissa

Pöytyän kunta on mukana seutukunnallisessa yhteistyöryhmässä, jonka tehtävänä on ollut edistää Tampereen ja Turun välisiä junayhteyksiä. 

Tavoitteena on ollut Turku-Tampere-kaukojunaliikennettä täydentävän taajamajunaliikenteen käynnistäminen vielä 2020-luvun aikana. Taajamajuna pysähtyisi nykyisillä kaukojunaliikenteen asemilla Turussa, Loimaalla, Humppilassa, Toijalassa ja Tampereella. Lisäksi Turun ja Toijalan välille tavoitellaan ensi vaiheessa viittä uutta seisaketta:
-        Jäkärlä (Turku)
-        Lieto
-        Aura
-        Kyrö (Pöytyä)
-        Urjala

Taajamajunaliikenteen kehittämistä on mahdollista edistää vaiheittain. Nykyiselle kaukojunaliikenteelle on mahdollista ostaa lisäpysähdyksiä uusille seisakkeille. Toisaalta voitaisiin pyrkiä edistämään mallia, jossa nykyisten markkinaehtoisten kaukojunien välissä kulkisi vuoroja, jotka pysähtyisivät nykyisten asemien lisäksi viidellä uudella seisakkeella. Myöhemmässä vaiheessa olisi mahdollista tarkastella mahdollisuuksia lisäpysähdyksiin Kärsämäen, Urusvuoren, Mellilän ja Kylmäkosken asemilla sekä Toijalan ja Tampereen välin asemilla.

Kunnanhallitus päätti sitoutua kuntien yhteiseen valmisteluun taajamajunaliikenteen edistämiseksi.

Kahden asemakaavan laadinnan käynnistäminen

Kunnanhallitus päätti käynnistää kahden asemakaavan laadinnan. 

Lallin teollisuusalueen asemakaavaa laajennettaisiin teollisuusalueen vierellä, kantatien 41 länsipuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 48,4 hehtaaria. Alueelle on suunnitteilla biokaasulaitoksen perustaminen ja rakentaminen. 

Toinen asemakaavan muutosalue sijaitsee Yläneen taajaman pohjoisosassa Nissiläntien molemmilla puolilla, sisältäen kokonaan korttelin 101 ja osin korttelin 9. Suunnittelualueella on muun muassa Yläneen varhaiskasvatusyksikkö (päiväkoti) ja entinen kunnantalo. Pinta-alaltaan alue on noin 5,6 hehtaaria. Asemakaavan muutoksella saatetaan alueelle osoitetut käyttötarkoitukset ajan tasalle, minkä lisäksi aiotaan edistää alueen rakentumismahdollisuuksia sallimalla pienikokoisten omakotitalojen eli minitalojen rakentaminen.

Kansalaisopiston nimenmuutosasia

Auranlaakson kansalaisopiston johtokunta on valmistellut opiston nimen muuttamista Auranmaan opistoksi. Nimenmuutoksesta järjestettiin yleinen kuulemistilaisuus syksylllä 2023. Kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä oppiltaitoksen ylläpitämisluvan muuttamista siten, että Auranlaakson kansalaisopiston nimi 1.8.2024 alkaen olisi Auranmaan opisto. Asiassa on kuultu Auran, Marttilan ja Oripään kuntia, jotka suhtautuneet nimenmuutokseen myönteisesti. 

Pöytyän kunnan pankkipalvelut

Pöytyän kunnalla on käytössä pankkitilit neljässä rahalaitoksessa: Osuuspankki Vakka-Auranmaa, Yläneen Osuuspankki, Kyrön Seudun Osuuspankki ja Nordea. Osuuspankki Vakka-Auranmaa on kunnan pääpankki, jonka kautta hoidetaan palkat ja maksuliikenne. Kunnan elinvoimaisuuden kannalta pankkipalvelujen keskittäminen paikalliseen pankkiin on perusteltua. Siirrolla arvioidaan myös olevan myönteistä vaikutusta kunnan yhteisöverotuottoon.

Kunnanhallitus päätti keskittää kunnan maksuliikenteen jatkossa Kyrön Seudun Osuuspankkiin. Kunnalla kuitenkin säilyy edelleen pankkitilit nykyiseen tapaan eri rahalaitoksissa.

Pöytäkirjan julkaisu

15.1. kokouksen pöytäkirja on luettavissa kunnan verkkosivuilla maanantaina 22.1.2024.

Kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 29.1. Kunnanhallituksen kokousaikataulun löydät TÄSTÄ LINKISTÄ.

 
 
x