sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
fiiliskuva
 

Ajankohtaista

05.12.2023

Pöytyälle suunnitellaan suuren mittaluokan biokaasulaitoksen rakentamista – tontinvaraussopimus allekirjoitettu

Pöytyälle käynnistyy uusi ja innovatiivinen biokaasuhanke, joka tulee tarjoamaan merkittäviä kiertotalousmahdollisuuksia alueen toimijoille. Pöytyän kunta ja Copenhagen Infrastructure Partnersin (CIP) Advanced Bioenergy Fund I (CI ABF I) ovat allekirjoittaneet biokaasulaitoksen tontinvaraussopimuksen. 

Nyt varattu alue on kooltaan noin 30 hehtaaria ja se sijaitsee Lallin yritysalueen viereen kaavoitettavalla uudella alueella, joka mahdollistaa myös muun yritystoiminnan sijoittumisen alueelle.

”On hienoa, että hankkeen suunnittelu etenee Pöytyällä. Olemme olleet aktiivisia kunnan alueelle soveltuvien vihreän siirtymän ja kiertotalouden hankkeiden edistämisessä ja tämä hanke on monellakin tavalla merkityksellinen niin Pöytyän kunnalle kuin koko Varsinais-Suomelle”, kommentoi Pöytyän kunnanjohtaja Mika Joki.

Pöytyän biokaasulaitoksen tontinvaraussopimuksen allekirjoittivat Pöytyän kunnanjohtaja Mika Joki ja hallintojohtaja Jussi Heinonen, sekä projektiyhtiön edustajana Copenhagen Infrastructure Partnersin osakas Andreas F. Brandt.

Pöytyän biokaasulaitoksen tontinvaraussopimuksen allekirjoittivat Pöytyän kunnanjohtaja Mika Joki ja hallintojohtaja Jussi Heinonen, sekä Copenhagen Infrastructure Partnersin osakas Andreas F. Brandt.

Pöytyän kunnan, Wega Group Oy:n ja CI ABF I:n edustajia hanketapaamisessa.

Suomen suurin biokaasulaitos Pöytyälle

Wega Group Oy suunnittelee CI ABF I:n kanssa suuren mittaluokan biokaasulaitosinvestointia Pöytyälle. Laitoksessa on tarkoitus hyödyntää alueen maatalouden sivuvirtoja, kuten lantaa, olkea, ylijäämärehua sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Suunniteltu käsittelykapasiteetti on noin 300 000 t vuodessa ja valmistuessaan laitos on Suomen suurin.

Tarkoituksena on tuottaa noin 190 GWh nesteytettyä biometaania pääosin liikenteen polttoaineeksi. Lannan käsittely biokaasulaitoksessa tuo merkittäviä ilmastohyötyjä, kun lannasta vapautuva metaanikaasu saadaan talteen ja hyötykäyttöön polttoaineena. Laitoksen toiminnalla on myös mahdollisuus parantaa alueen ravinnekiertoa ja vähentää ravinnevalumaa Saaristomereen merkittävästi, koska käsittelemällä lantaa biokaasulaitoksessa sen sisältämiä ravinteita pystytään erottelemaan kierrosta ja kohdistamaan paremmin kuin nykyisin.
 
Pöytyän biokaasuhanketta on edistetty aktiivisesti koko syksyn ajan. Seuraavaksi tarkoituksena on kartoittaa alueen syötepotentiaali ja kerätä riittävä määrä syötteitä aiesopimuksin, jotta laitoksen tarkempi tekninen suunnittelu voidaan aloittaa. Myös ympäristövaikutusten arviointi on hankkeen osalta käynnistymässä.

Tavoitteena on saada hankkeen tarvitsemat viranomaisluvat vuoden 2024 aikana. Investointipäätös tehdään vuoden 2024 loppupuolella.

Wega Group Oy:n operatiivisen johtajan ja osakkaan Toni Hemmingin mukaan hankkeen vastaanotto Pöytyällä on ollut positiivinen ja Wegan tavoite on tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä paikallisten urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden kanssa.
 

Havainnekuva Wegan ja CI ABF I:n Nivalan laitoshankkeesta. Kuva: Sanni Salo/ Muodo

Vierailulla Lehtimäen tilalla.


Keskustelutilaisuus Pöytyän biokaasuhankkeesta

Wega Group Oy ja Pöytyän kunta järjestävät avoimen keskustelutilaisuuden biokaasuhankkeesta Pöytyän kunnan valtuustosalissa Kyrössä (Kehityksentie 6, 21800 Kyrö) tiistaina 12.12.2023 klo 9–11.
 
Tilaisuudessa kerrotaan hankkeesta ja keskustellaan biokaasulaitoksen raaka-ainehankinnan sekä biolannoitteiden jakeluketjun rakentamisesta Pöytyälle ja Varsinais-Suomeen. Biokaasuhanke tulee tarjoamaan merkittäviä mahdollisuuksia alueen toimijoille ja siitä on hyötyä koko maakunnalle sekä alueen maataloudelle.
 
Tilaisuudessa esitellään paikallisille hanketta sekä kartoitetaan kiinnostusta toimittaa laitokselle raaka-aineita, kuten lantaa ja peltobiomassoja sekä vastaanottamaan laitoksen tuottamia biolannoitteita. Tilaisuuteen ovat tervetulleita alueen maatalousyrittäjät ja kaikki hankkeesta kiinnostuneet.

Tilaisuus striimataan YouTubeen, linkki tilaisuuteen.

Lisätietoja antavat:
 
Mika Joki, kunnanjohtaja, Pöytyän kunta, p. 040 672 2900, mika.joki(a)poytya.fi

Toni Hemminki, operatiivinen johtaja, osakas, Wega Group Oy, p. 040 668 4441, toni.hemminki(a)wega.fi

Tapio Helotie, projektin vetäjä, Wega Group Oy, p. 050 594 8089, tapio.helotie(a)wega.fi

 

 
 
x