sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
fiiliskuva
 

Ajankohtaista

08.09.2023

Kunnanhallituksen päätöksiä 4.9.2023

Kunnanhallitus päätti 4.9.2023 kokouksessaan mm seuraavaa:

Vaalipäivän äänestyspaikkojen ja ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2024 presidentinvaaleihin

Kunnanhallitus päätti, että Pöytyällä yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina sekä vaalipäivän äänestyspaikkoina vuoden 2024 presidentinvaaleissa ovat Kisariihi, Kyrön toimipiste sekä Yläneen Osuuspankki. Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä Kartanokodin, Kotikarpalon ja Riihikodin palvelukeskuksissa ja Hoivakoti Riihelässä. Kunnanhallitus päätti lisäksi ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajoista.

Vuoden 2024 presidentinvaalit toimitetaan 28.1.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 17.-23.1.2024. Jos 28.1.2024 toimitettavissa vaa­leis­sa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toi­mi­te­taan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sun­nun­tai­na 11.2.2024. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso ko­ti­maas­sa on 31.1.- 6.2.2024. 

Presidentinvaaleihin liittyvistä järjestelyistä ja äänestyspaikoista ja aukioloajoista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin kunnan verkkosivuilla.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2024 presidentinvaaleihin

Kunnanhallitus valitsi jäsenet Riihikosken, Kyrön ja Yläneen alueiden vaalilautakuntiin sekä jäsenet vaalitoimikuntaan vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Vaalilautakuntien tehtävänä on vastata äänestyksen järjestämisestä äänestyspaikoilla. Vaalitoimikunta puolestaan vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä laitoksissa.

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muu­ta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaa­li­toi­mi­kun­taan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jä­sen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Sopimus Pöytyän kunnan ICT-palveluista Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle

Kunnanhallitus hyväksyi Pöytyän kunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) välisen sopimuksen ICT-palveluista. Sopimuksen mukaisesti Pöytyän kunta tuottaa Varhalle välttämättömiä ICT-palveluja Varhan ICT-toimintaympäristön ylläpitämiseksi, sillä Varhan ICT-ympäristöä ei ole vielä saatu täysin valmiiksi. Varha korvaa sopimuksesta aiheutuvat kustannukset Pöytyän kunnalle täysimääräisesti. Kunnan ja Varhan välillä on ollut samansisältöinen sopimus kuluvan vuoden alusta lukien. Nyt hyväksytty sopimus on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.

Yhteistoimintasopimus rakennusvalvontatehtävien hoitamisesta Pöytyän ja Auran kunnan välillä

Pöytyän ja Auran kuntien välinen yhteistyö rakennusvalvontatehtävien hoitamisessa jatkuu. Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen, jonka mukaisesti Pöytyän kunta luovuttaa Auran kunnalle jatkossakin rakennusvalvontahenkilöstön työpanoksesta 2,5 työpäivää viikossa. Auran kunta korvaa palvelusta Pöytyän kunnalle vuoden 2024 aikana 2 600 euroa kuukaudessa.

Pöytäkirjan julkaisu


4.9. kokouksen pöytäkirja on luettavissa kunnan verkkosivuilla  11.9.

Kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 25.9. Kunnanhallituksen kokousaikataulun löydät TÄSTÄ LINKISTÄ.

 
 
x