sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
fiiliskuva
 

Ajankohtaista

02.05.2023

Kunnanvaltuuston päätöksiä 24.4.2023

Kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina 24.4. ja päätti vuoden toisessa kokouksessaan mm. seuraavista asioista.

Valtuustoaloitteet vuonna 2022

Valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloitteet annetaan kunnanhallitukselle valmisteltaviksi, ja valtuusto päättää vuosittain, mitkä tehdyistä aloitteista on loppuun käsitelty. Valtuusto päätti todeta seuraavat valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi:

  1. VALTUUSTOALOITE KUNNAN LIITTYMISESTÄ HINKU-HANKKEESEEN
  2. VALTUUSTOALOITE LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSTAMISESTA
  3.  VALTUUSTOALOITE TYÖHYVINVOINNIN PARANTAMISEKSI KAIKILLA PÖYTYÄN KUNNAN OSA-ALUEILLA
  4.  VALTUUSTOALOITE: PÖYTYÄLLE OMA TYÖRYHMÄ TYÖTTÖMIEN TOIMINTAA EDISTÄMÄÄN JA SUUNNITTELEMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIAA
  5.  VALTUUSTOALOITE PETOKYYDITYKSISTÄ
  6.  VALTUUSTOALOITE KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÄN JATKAMISESTA PÖYTYÄLLÄ
  7.  VALTUUSTOALOITE TYÖNTEKIJÖIDEN KUORMITTAVUUDEN VÄHENTÄMISEKSI JA TYÖNTEKIJÄVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN HUOMIOIMISEKSI PÄÄTÖKSENTEOSSA
  8.  VALTUUSTOALOITE PERINTÄTOIMIEN POISTAMISEKSI KIRJASTOPALVELUISTA
  9.  VALTUUSTOALOITE KESÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1-2-LUOKKALAISILLE PÖYTYÄN KUNNASSA
  10.  VALTUUSTOALOITE VALTUUSTON KOKOUSTEN JÄRJESTÄMISEKSI

Listauksen loppuunkäsitellyistä ja kesken olevista valtuustoaloitteista sekä aloitteiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä näet tästä linkistä.

Nuorisovaltuuston toimintakertomus vuodelta 2022

Kunnanvaltuustolle esitettiin nuorisovaltuuston toimintakertomus vuodelta 2022. Nuorisovaltuusto on lakisääteinen jokaisessa Suomen kunnassa toimiva erityisesti nuorten kuntalaisten näkökulmaa ja tarpeita esille tuova vaikuttamistoimielin. Pöytyän nuorisovltuuston visiona on kehittää Pöytyää vetovoimaisena nuorisopalvelujen kuntana. Kymmenjäseninen nuorisovaluusto kokoontui vuonna 2022 yhteensä kahdeksan kertaa. 

Nuorisovaltuuston vuoden 2022 toimintakertomukseen pääset tutustumaan tästä linkistä.

Yökkömäentien asemakaavan muutos ja laajennus

Kunnanvaltuusto hyväksyi Yökkömäentien asemakaavaan esitetyn muutoksen ja laajennuksen. Asemakaavahankkeella edistetään Kyrön taajamassa keskeisten pientalojen tonttien rakentamismahdollisuuksia. Asemakaavassa on huomioitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Yökkömäen miljöön arvot. 

Kyrön taajaman keskustassa Yökkömäentien, Vanhantuvantien ja Kaar­linin­tien varrella sijaitsevien korttelien 127, 130 ja 132 eteläsivulle tehdään vähäinen ase­ma­kaa­van laajennus. Samalla kolme korttelia yhdistetään yhdeksi kortteliksi (127), jossa on 11 tonttia. Käyttötarkoitusmerkintänä tonteilla 1-10 käytetään asuinpientalojen korttelialuetta (AP), mikä mahdollistaa omakotitalojen, paritalojen ja rivitalojen rakentamisen. Tontti 11 säilyy edelleen erillispientalojen korttelialueena (AO).

Liikennereiteistä Yökkömäentie pysyy nykyisellä paikallaan, mutta sen merkintä muuttuu kokoojatiestä kaduksi. Samalla kadun mitoitusta on tarkistettu ja osin kavennettu. Vanhantuvantien katuvarausta lyhennetään, eikä mahdollisuutta jatkoyhteyden rakentamiseen etelän suuntaan asemakaavoittamattomalle alueelle enää ole. Kaarlinintie on osin hieman aiempaa kapeampi.


Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion rakentamisen taloudellinen loppuselvitys

Kunnanvaltuustolle esitettiin Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion rakentamisen taloudellinen loppuselvitys. 

Rakennusurakan kustannukset olivat yhteensä 14 067 755,94 euroa, joista suunnittelukustannukset olivat yhteensä 558 500,46 euroa, rakentamisen kustannukset 12 981 278,23 euroa, liittymien kustannukset 23 177,42 euroa, valvonta- ja konsulttipalvelut 390 594,00 euroa ja muut kustannukset 45 629,48 euroa. Lisäksi erillisenä hankintana kameravalvonnan ja rikosilmoitinjärjestelmän kustannukset olivat 68 576,35 euroa.

Rakennusurakan rahoitusmallina on kiinteistöleasing. Rakennusurakka eteni asetetussa aikataulussa ja saatettiin päätökseen ajallaan.

Loppuselvitykseen voit tutustua tästä linkistä.


Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2022 ja hyväksyi kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen. Valtuusto myönsi vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoillekuluneelta tilikaudelta.

Kuntayhtymän tulos vuodelta 2022 on 419 587 euroa alijäämäinen. Edellisiltä tilikausilta on kertynyt ylijäämää 799 290,58 euroa. Kuntayhtymä on tarkoitus purkaa sen tehtävien siirryttyä Varsinais-Suomen hyvinvontialueen järjestämisvastuulle. Edellisvuosien ylijäämä vähennettynä vuoden 2022 alijäämällä on tarkoitus jakaa Pöytyän ja Auran kuntien kesken kuntayhtymän purkautumisen yhteydessä. 


Pöytäkirjan julkaisu

24.4. kokouksen tarkastettu pöytäkirja on luettavissa kunnan verkkosivuilla kokouspalvelussa

 Kunnanvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 19.6.

 
 
x