Sisältöön »
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiiliskuva
 

Ajankohtaista

13.03.2023

Kunnanhallituksen päätöksiä 6.3.2023


Kunnanhallitus päätti 6.3. kokouksessaan mm. seuraavaa.

Apulaisrehtorin virkojen perustaminen Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskouluille

Kunnanhallitus päätti perustaa kaksi apulaisrehtorin virkaa. Apulaisrehtorit työskentelevät Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskouluilla. Apulaisrehtorien tehtäviin kuuluu opetuksen lisäksi erinäisiä koulujen hallinnollisia tehtäviä. Apulaisrehtorit toimivat lisäksi rehtorien sijaisina. Apulaisrehtorit aloittavat virassa 1.8.2023.

Valtion erityisavustusten hakeminen vuosille 2023-2024

Kunnanhallitus päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tukea varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2023-2024. Rahoituksen myötä jatkettaisiin vuonna 2022 aloitettuja hankkeita, joiden puitteissa varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen on palkattu yhteensä 4 henkilöä.

Rakennuspaikkojen hinnoittelu haja-asutusalueilla

Kunnanhallitus hyväksyi haja-asutusalueilla sijaitsevien rakennuspaikkojen hinnaston. Nyt hinnoitellut rakennuspaikat sijaitsevat Uudenkartanon, Rannanmäen, Pöytyän kirkonkylän, Kumilan, Auvaisten ja Koivukankaan alueilla. Muiden kuin Auvaisten ja Koivukankaan rakennuspaikkojen hinnaksi asetettiin 1 000 euroa. Auvaisten ja Koivukankaan rakennuspaikat ovat tätä jonkin verran kalliimmat niiden suuremman pinta-alan vuoksi. 

Kunnan testamentilla saaman kiinteistön myyminen

Pöytyän kunnalle on testamentattu Riihikosken taajamassa sijaitseva kiinteistö. Kiinteistöllä sijaitsee omakotitalo. Vainaja on testamentissaan määrännyt, että Pöytyän kunta käyttää kiinteistöä taikka kiinteistöstä saatavat rahavarat vanhusten hyvinvoinnin edistämiseen. Kunnanhallitus päätti antaa kiinteistön kiinteistönvälittäjän myytäväksi ja käyttää siitä saatavat rahavarat vainajan testamenttimääräyksen mukaisesti vanhusten hyvinvoinnin edistämiseen.

Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion rakentamisen taloudellinen loppuselvitys

Kunnanhallitukselle esitettiin Elisenvaaran yhtenäiskoulun rakennusurakan taloudellinen loppuselvitys. 


Pöytäkirjan julkaisu

Kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 27.3.