sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
fiiliskuva
 

Ajankohtaista

10.02.2023

Kunnanhallituksen päätöksiä 6.2.2023

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 6.2. ja päätti mm. seuraavaa:

Osallistuva budjetointi vuonna 2023

Kunnanhallitus päätti toteuttaa osallistuvan budjetoinnin teemalla hyvinvoinnin edistäminen. 16 vuotta täyttäneiltä kuntalaisilta pyydetään ehdotuksia 20 000 euron määrärahan käyttöohteista ajalla 13.-28.2. Ehdotukset käydään läpi ja toteuttamiskelpoiset ehdotukset pääsevät mukaan äänestykseen. Äänestys järjestetään ajalla 8.-19.3 ja äänestyksessä eniten ääniä kerännyt ehdotus tai ehdotukset toteutetaan. Ehdotuksia voi jättää 13.2. alkaen kunnan verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella tai kirjastoissa paperilomakkeilla kirjastojen aukioloaikoina.

Valtionosuuspäätökset vuodelle 2023

Kunnan tulot koostuvat pääasiassa kunnan keräämistä verotuloista sekä valtion kunnalle maksamista valtionosuuksista. Valtionosuuksien tarkoitus on tasata Suomen eri kuntien välisiä taloudellisia eroja. Kunnanhallitukselle tuotiin tiedoksi Pöytyän kunnan vuonna 2023 saamat valtionosuudet. Valtionosuudet koostuvat kahdesta osasta: kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta. Ministeriöiden päätösten mukaan Pöytyä saa valtionosuutta yhteensä 8 234 796  euroa vuonna 2023. Summa on 163 413 euroa enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu.

Kaavoituskatsaus 2023

Kunnanhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen vuodelle 2023. Samalla Santinkulman, Ortenojan ja Kumisuon tuulivoimaosayleiskaavojen sekä Auvaisten-Puhon-Juotolan osayleiskaavan käsittely päätettiin lopettaa. Kaavoituskatsauksessa selostetaan kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat.

Elinvoimajohtajan tehtävät

Pöytyän kunnan keskushallinnon toimialalla on ollut elinvoimajohtajan virka. Viranhaltijan irtisanouduttua kunnanhallitus päätti muuttaa kyseisen viran työsuhteeksi ja samalla muuttaa tehtävänimikkeen elinvoimajohtajasta kehittämispäälliköksi. Kehittämispäällikön pääasialliset tehtävät ovat yritysten kanssa tehtävä yhteistyö ja kuntamarkkinointi.  Kunnanhallitus määräsi tehtävän kelpoisuusvaatimukseksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4 200 euroa kuukaudessa. Kehittämispäällikön haku on avoinna 9.-28.2.

Pöytyän nuorisovaltuusto toimikaudelle 2023-2024

Kunnanhallitus vahvisti Pöytyän nuorisovaltuuston jäsenet toimikaudelle 2023-2024. Nuorisovaltuusto valittiin vaaleilla, joissa äänioikeus oli kaikilla Pöytyällä asuvilla tai opiskelevilla nuorilla. Nuorisovaltuusto on jokaisessa kunnassa oleva lakisääteinen vaikuttamistoimielin, jonka tehtävänä on edistää nuorten asiaa päätöksenteossa. Pöytyän nuorisovaltuustolla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuustossa ja lautakunnissa. 

Pöytyän kunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen välinen sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä

Kunnan lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia maahanmuuttajien kotouttamispalveluista paikallistasolla. ELY-keskuksen tehtävänä on koordinoida tiettyjen maahanmuuttajien sijoittamista Suomen eri kuntiin. Sijoittamisessa huomioidaan maahanmuuttajan omat toiveet. Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen, jossa kunta ja ELY-keskus sopivat kotouttamispalveluiden käytännön toimista ja kunnalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Pöytäkirjan julkaisu

Kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 6. maaliskuuta.

 
 
x