Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
cover7a.jpg
 

Ajankohtaista

26.10.2022

Pöytyän ikäihmisten palvelut sai hyvät suositukset THL:n tekemästä Kerro palvelustasi -asiakastyytyväisyyskyselystä


Pöytyän kunnan ikäihmisten palvelut sai hyvät suositukset THL:n tekemästä Kerro palvelustasi –asiakastyytyväisyyskyselystä!

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on toteuttanut ensimmäisen kansallisen asiakastyytyväisyyskyselyn keväällä 2022 kotihoidossa, tavallisessa palveluasumisessa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Kyselyn kohderyhmään kuuluvat kaikki vanhusasiakkaat säännöllisen kotihoidon ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen piirissä. Kysely toteutettiin julkisissa ja yksityisissä palveluissa koko Suomessa, lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Kyselyn avulla selvitettiin asiakkaiden kokemuksia palvelun laadusta, sekä vastaako palvelu asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin. Asiakasvastaukset yhdistetään Vanhuspalvelujen tila -seurannan aineistoon. Sen avulla tarkastellaan yksikön toimintatapojen, johtamisen ja henkilöstömitoituksen yhteyttä asiakastyytyväisyyteen. Kyselyyn osallistuminen on asiakkaalle vapaaehtoista.

Liitteenä Pöytyän kunnan kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisyksiköiden tulokset. Kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen asiakkaista kyselyyn vastanneita oli 86 asiakasta. Ympärivuorokautisen palveluasumisen kyselyyn vastanneita oli 59 asiakasta. 

Palvelun suosittelu NPS (Net Promoter score) luvun keskiarvo (asteikko 0-10) kotihoidossa on 8,5, Riihikoti-palvelukeskuksessa 8,0, palvelutalo Kotikarpalossa 8,9 ja Kartanokodissa 8,8. NPS- luku tarkoittaa suositteluindeksiä eli sitä kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelevat palvelua muille. 

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen kyselyyn vastanneista suurin osa kokee saavansa apua ja palvelua riittävästi sekä heidän omat toiveet ja tarpeet huomioidaan palvelussa. Suurin osa vastaajista kokevat hoitajat luotettavaksi ja ystävälliseksi. Kyselyn tulokset Pöytyän osalta vastaavat valtakunnan tasoa.

Kyselyn vastaukset on käsitelty perusturvalautakunnassa 25.10.2022. Toimintaa kehitetään vastausten perustella.

TÄSTÄ TULOKSIIN [excel]

Lisätiedot:
Perusturvajohtaja Eveliina Kiiski
eveliina.kiiski@poytya.fi
040 034 7783