Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
  

Ajankohtaista

30.07.2021

Kiinteistöinventointityö jatkuu Pöytyällä Riihikosken, Vaski-, Särki-, Mynä-, ja Savojärven alueilla


KIINTEISTÖINVENTOINTI

Pöytyän kunta selvittää kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennusten tilannetta rakennusrekisterin ajan tasalla pitoa varten. Kahden kuntaliitoksen yhteydessä kiinteistötunnukset ovat vaihtuneet 636-alkuisiksi ja osassa kiinteistöistä tämä on aiheuttanut rekisterivirheitä.

 Väestörekisterikeskus siirtyi vuonna 2005 uuteen rakennustunnusjärjestelmään, jossa jokaisella rakennuksella on oma yksilöllinen pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT). Väestörekisterikeskus saa tiedot kiinteistöistä ja rakennuksista Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaisesti kunnalta, minkä takia kunnan rakennus- ja huoneistorekisteri on pidettävä todellista tilannetta vastaavana. Väestötietojärjestelmän tiedot ovat myös muiden viranomaisten, kuten verohallinnon ja pelastusviranomaisten käytettävissä.

 Hankkeeseen liittyen on jo tehty alustava aineistoanalyysi, jonka perusteella tunnistettiin useita painopistealueita, joilla rekisteritietojen puutteiden ja virheiden määrä korostuu.

Kiinteistöjen inventointityö jatkuu Pöytyällä Mäkiäisten ja Riihikosken alueella välillä Kantatie ja Aurajoki. Maastoselvitystyö ja kiinteistökohtainen rekisteritietojen päivitys tehdään aiemmasta poiketen nyt kunnan oman henkilöstön toimesta. Mittauskäynnillä kiinteistön alueella käy kaksi kunnan edustajaa. Mittaustyöt aloitettiin 7.6.2021.

 Kiinteistömittausten avulla päivitetään kunnan rakennus- ja huoneistorekisteriä. Kiinteistömittauksissa lasketaan rakennusten määrä kiinteistöllä ja kerätään perustiedot rekisteristä puuttuvista, yli 5 m2 suuruisista rakennuksista. Kiinteistötietojen inventointityössä selvitetään mm. rakennusten sijainti, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot. Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa eikä läsnäoloa paikan päällä. Inventointityö tapahtuu ulkoa käsin eikä rakennusten sisätiloihin mennä.

 Tavoitteena on koko kunnan rakennuskannan vaiheittainen tarkistaminen asukkaiden yhdenvertaisuuden huomioimisen kannalta. Pahoittelemme mittaustyöstä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Pöytyällä 3.6.2021  (päivitetty 30.7.2021) 

Jussi Lehto
Johtava rakennustarkastaja
Yläneentie 11b, 21870 Riihikoski
puh 050-5906720
jussi.lehto@poytya.fi

 
 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi