Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
 


 

Ajankohtaista

17.08.2020

Vierailut Pöytyän kunnan vanhusten- ja vammaisten asumispalveluyksiköissä


Noudatamme kaikissa toiminnoissamme Suomen hallituksen ja viranomaisten linjauksia ja ohjeita sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisia ohjeita.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen voimassa olevan ohjeen mukaisesti asumispalveluyksiköissä asiakastilohin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Asumispalveluyksikön lähiesimies vastaa vierailujen toteuttamisesta. Tapauskohtaisesti yksikön lähiesimies voi antaa luvan läheisen vierailulle ja asiakkaan kotilomalle. Vierailulle ei välttämättä voi aina tulla. Poikkeuksena kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat henkilöt, joiden luona vierailu mahdollistetaan erityisjärjestelyin. Vierailujen rajoituksia arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti valtakunnallisen ja alueellisen tilanteen mukaan.

Vierailussa huomioitavat asiat:

- Sovi vierailusta aina etukäteen yksikön lähiesimiehen tai vastuu henkilön kanssa, jolloin saat myös ohjeet turvalliseen vierailuun.

- Vierailulle voi tulla 1-2 läheistä.

- Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.

- Toivomme vierailun tapahtuvan ensisijaisesti ulkona. Sisätiloissa tai asukashuoneissa tapahtuva vierailu järjestetään, jos ulkona vierailu ei ole mahdollista.

- Vierailijan tulee huolehtia käsihygieniasta, pitää 1-2 metrin turvaväli asukkaaseen ja henkilökuntaan sekä käyttää vierailun ajan suunenäsuojainta. Suunenäsuojainta ei saa yksiköstä, koska turvaamme suojainten riittävyyden henkilökunnan käyttöön.

- Vierailijan tulee välttää turhaa liikuskelua asiakastiloissa.

- Henkilökunta opastaa vierailijaa käsihygienian toteutuksessa sekä suojainten käytöstä, jos se on tarpeen.

- Vierailija voi ulkoilla asukkaan kanssa, jos 1-2 metrin turvavälin noudattaminen on mahdollista.

Asumispalveluyksiköiden sisätiloihin tehdään turvallinen tapaamistila, jossa vierailut järjestyvät ilmojen viilentyessä. Toivomme vierailijan noudattavan ohjeita, jotta voimme taata turvallisuuden kaikille osapuolille.

Lisätiedot:
Eveliina Kiiski Perusturvajohtaja p. 0400 347783
Sari Rantanen Sairaanhoitaja p. 040 6723025