Olet sivulla: Palvelut » Kaavoitus ja kartat » Vireillä olevat kaavat

Aluearkkitehti
Olli-Pekka Hannu
puh. 040 198 0801
Sähköposti:
etunimi.sukunimi[ät)poytya.fi

Pöytyän kunnan
puhelinvaihde:
(02) 481 000 klo 9-15
Sähköposti:
kunta [ ät ] poytya.fi
Postiosoite:
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Katso: KARTTA

 

Vireillä olevat kaavat

KUULUTUS

Kyrön taajama, Kyrön ohitustien asemakaavan kumoaminen

Asemakaavahankkeen ehdotusasiakirjat pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 24.8.-24.9.2018 virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11.

Suunnittelualue sijaitsee Kyrön taajaman länsiosassa, rautatien molemmin puolin. Alueella kulkee Wäinö Aaltosen tie. Alueeseen sisältyy korttelit 128, 129, osia kortteleista 130 ja 131 sekä katu-, liikenne-, virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Tavoitteena on kumota vanhentunutta asemakaavaa noin 19 hehtaaria.

kartta

selostus

**************************************

Lallin teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Asemakaavahankkeen ehdotusasiakirjat pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 24.8.-24.9.2018 virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11.

Suunnittelualue sijaitsee Lallin teollisuusalueella. Tavoitteena on lisätä teollisuusalueen yritysten toimintamahdollisuuksia ja ajantasaistaa nykyisiä kaavamerkintöjä. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 5,6 hehtaaria.

Kaavahankkeita koskevat kirjalliset muistutukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi.

Kaava-aineistoa on myös internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

kartta

selostus

selostuksen liitteet

 

24.8.2018

KUNNANHALLITUS

*********************************************

Kyrön taajama, Kroopinsuon alueen asemakaavan laajennus ja muutos

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että asemakaavahanke on tullut vireille Pöytyän kunnassa.

Suunnittelualue sijaitsee Kyrön taajaman keskustan tuntumassa, Oravakorventien ja Tervaojantien välisellä alueella. Pääasiallisena tavoitteena on lisätä pientalotonttien tarjontaa Kyrön taajamassa.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan. Valmisteluaineisto (luonnos) pidetään MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 27.3.-25.4.2018 virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus suullisiin sekä kirjallisiin mielipiteisiin. Palaute tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi.

Kaava-aineistoa on myös internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

27.3.2018

KUNNANHALLITUS

OAS

Luonnoskartta

Selostus

Selostuksen liitteet

*******************************************************************

KUULUTUS

Pihlavanniemen ranta-asemakaava

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että asemakaavahanke on tullut vireille Pöytyän kunnassa.  Asemakaavoitettava alue sijaitsee Elijärven koillisrannalla. Asemakaavoituksen tavoitteena on sijoittaa alueelle loma-asutusta.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 5.1.-5.2.2018 ajan virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11. Kaava-aineistoa on myös internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

5.1.2018

KUNNANHALLITUS

OAS


**********************************************************************