Olet sivulla: Palvelut » Kaavoitus ja kartat » Vireillä olevat kaavat

Aluearkkitehti
Olli-Pekka Hannu
puh. 040 198 0801
Sähköposti:
etunimi.sukunimi[ät)poytya.fi

Pöytyän kunnan
puhelinvaihde:
(02) 481 000 klo 9-15
Sähköposti:
kunta [ ät ] poytya.fi
Postiosoite:
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Katso: KARTTA

Vireillä olevat kaavat

Yläneen taajaman koillisosan asemakaavan muutos ja laajennus

Asemakaavahankkeen valmisteluaineisto (luonnos) pidetään MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 21.3.-19.4.2017 virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus suullisiin sekä kirjallisiin mielipiteisiin. Palaute tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi. Kaava-aineistoa on myös internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

21.3.2017

KUNNANHALLITUS

Kartta

Selostus

Selostuksen liitteet

 

******************************************************************************

KUULUTUS

Yläneen taajama, korttelin 60 asemakaavan muutos

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että asemakaavahanke on tullut vireille Pöytyän kunnassa.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Yläneen taajaman keskustassa, Yläneenjoen varrella. Kaavamuutoksen pääasiallisena tavoitteena on muuttaa kortteliin 60 merkitty maatilojen talouskeskuksen alue pientalojen alueeksi.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan. Valmisteluaineisto (luonnos) pidetään MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 20.1.-20.2.2017 virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus suullisiin sekä kirjallisiin mielipiteisiin. Palaute tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävilläolon aikana postitse osoitteeseen Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö tai sähköpostitse kunta@poytya.fi.

Kaava-aineistoa on myös internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

20.1.2017

KUNNANHALLITUS

OAS, Kortteli 60

luonnoksen selostus, Kortteli 60

Kartta, kortteli 60

***************************************

KUULUTUS

Yläneen taajaman koillisosan asemakaavan muutos ja laajennus

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että asemakaavahanke on tullut vireille Pöytyän kunnassa.

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Yläneen taajaman koillisosassa, Hovilanmäentien molemmin puolin. Alue rajoittuu pohjoisessa Oripääntiehen ja etelässä Hovirinnan asuntoalueeseen. Asemakaavoituksen tavoitteena on sijoittaa suunnittelualueelle asunto-, virkistys- ja teollisuusalueita.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan virastotalolla, osoitteessa Yläneentie 11, Riihikoski. Kaava-aineistoa on myös internetissä osoitteessa www.poytya.fi. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, puh. 040 198 0801.

18.10.2016

KUNNANHALLITUS


OAS