Olet sivulla: Palvelut » Tietohallinto » Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Pöytyän kunnan
puhelinvaihde:
(02) 481 000 klo 9-15
Sähköposti:
kunta [ ät ] poytya.fi
Postiosoite:
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Katso: KARTTA

 

Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Osa henkilötietolain mukaisista Pöytyän kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteista on koottu tälle sivulle. Kukin toimiala vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Henkilötietolaki (523/1999) edellyttää että rekisterinpitäjä laatii pitämistään henkilörekistereistään rekisteriselosteen, josta ilmenee:

1) rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
2) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
3) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja näihin liittyvistä tiedoista
4) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
5) kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava edellä mainitut tiedot, mikäli hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomake (pdf)
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomake (pdf)

Tulostetun lomakkeen voit palauttaa Pöytyän kunnan Kyrön toimispisteeseen. Lomaketta palauttaessa tulee todistaa henkilöllisyys virallisella henkilötodistuksella:
Pöytyän kunta / Kyrön toimipiste / kirjaamo

Kehityksentie 6, KYRÖ

Tietosuoja vastaavana kunnassa toimii taloussuunnittelija Minna Auranen ja varahenkilönä arkistosihteeri Eija Mäkinen.

Rekisteriselosteet

Talouspalvelut

Myyntireskontra
Ostoreskontra
Hallinto- ja henkilöstöpalvelut
Luottamushenkilörekisteri, Dynasty
Rekrytointi, Kuntarekry.fi
Työllisyyspalvelut
Työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisterin osarekisteri;
Sivutoimiluparekisteri

Lomituspalvelut

Maatalousyrittäjien lomituspalvelurekisteri

Perusturvapalvelut

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilas- ja asiakasrekisteri, Effica
Kotipalvelujen tukipalvelujen ja niihin rinnastettavien palvelutuottajien rekisteri
Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri
Lastensuojelun asiakasrekisteri Lastensuojeluilmoitusten rekisteri
Lastenvalvojan asiakasrekisteri
Sosiaalihuollon asiakasrekisteri
Sosiaali- ja terveystoimessa myönnetyt vapaakortit
Toimeentulotuen asiakasrekisteri
Turvapuhelinhälytysten vastaanottojärjestelmä
Työajan suunnittelu ja laskentajärjestelmä, MD-Titania
Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri

Sivistyspalvelut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasrekisteri
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
Varhaiskasvatuksen henkilökunnan rekisteri
Perusopetuksen asiakasrekisteri
Lukiokoulutuksen asiakasrekisteri
Opettajarekisteri ja koulun muun henkilökunnan rekisteri
Vanhempainyhdistysten yhteystiedot
Varhaiskasvatuksen ja koulujen tapaturmailmoitukset sekä niihin liittyvä aineisto
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen koulupsykologin asiakasrekisteri
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen kuraattorin asiakasrekisteri
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltorekisteri
Kirjaston asiakasrekisteri
Kansalaisopiston asiakasrekisteri
Vapaa-aikatoimen avainten luovutus- ja palautuslistat
Vapaa-aikatoimen avustukset ja stipendit
Vapaa-aikatoimen toimintaryhmiin, koulutuksiin, retkiin ja leireihin ilmoittautuneet
Vapaa-aikatoimen sali- ja tilavaraukset

Tekniset palvelut

Yksityistierekisteri
Liikehuoneistojen vuokrarekisteri
Työajanseuranta
Rakennus- ja huoneistorekisteri
Rakennusluparekisteri
Ruokatuotantorekisteri
Kameravalvontarekisteri
Vuokra-asuntohakemusrekisteri
Vuokrasopimusrekisteri
Vuokralaisluettelo
Isännöintijärjestelmä

Vesihuoltolaitos

Asiakasrekisteri