Olet sivulla: Palvelut » Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan
toimipiste
Riihikosken virastotalo
Yläneentie 11 b C-rappu
ma-pe klo 9.00 - 15.00

Joht. rakennustarkastaja
Jussi Lehto
gsm. 050 590 6720

Rakennustarkastaja-
rakennusmestari
Petri Lehtonen
gsm. 050 590 6721

s-postiosoitteet muotoa

etunimi.sukunimi [ät] poytya.fi

Pöytyän kunnan
puhelinvaihde:
(02) 481 000 klo 9-15
Sähköposti:
kunta [ ät ] poytya.fi
Postiosoite:
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Katso: KARTTA

 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta rakenta-miseen liittyvissä asioissa ja palvelee kuntalaisia, jotta heillä olisi tulevaisuudessakin turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinympäristö.

Rakennusvalvonta huolehtii asuntojen korjausneuvonnasta. Neuvonnan pääasiallisin tehtävä on vanhusten, vammaisten ja sotaveteraanien asuntojen korjaukset ja niihin myönnettävien avustusten maksatus.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu myös maa-ainesten oton valvonta. Valvonnalla
seurataan, että maa-ainesten otto tapahtuu siihen myönnetyn luvan mukaisesti.

Rakennuslautakunta

Pöytyän rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennuslautakunta. Sen alaisena viranhaltijana ja lautakunnan esittelijänä toimii rakennustarkastaja. Rakennuslautakuntaan kuuluu 7 jäsentä. Rakennuslautakunta kokoontuu aina tarpeen vaatiessa.

Pöytyän kunnan rakennusvalvonnan toimipiste on avoinna Riihikosken virastotalolla, Yläneentie 11 b c-rappu. ma-pe klo 9.00-15.00.

Pöytyän kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.1.2015 ja astunut voimaan 27.2.2015.

Linkit:
Pöytyän kunnan rakennusjärjestys

Lupapiste