Olet sivulla: Palvelut » Perhe- ja sosiaalipalvelut » Aikuissosiaalityö » Päihde- ja mielenterveystyö

Pöytyän perusturvapalvelut
Turuntie 639
21870 Riihikoski

Sosiaalityön johtaja
Susanna Ikola
puh. 040 845 4486

Pöytyän kunnan
puhelinvaihde:
(02) 481 000 klo 9-15
Sähköposti:
kunta [ ät ] poytya.fi
Postiosoite:
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Katso: KARTTA

 

Päihde- ja mielenterveystyö

Päihdehuolto

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden käyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Kunnassa on oma mielenterveys- ja päihdetyöntekijä, jonka vastaanotolle pääsee ilman lähetettä.

Päihdehuollon avopalvelut ja katkaisuhoito ostetaan sopimuksen mukaan joko Loimaan terveyskeskuksesta, jossa toimii päihdepoliklinikka, päivystys ma - pe klo 9 - 11, puh. 010 270 3505 tai Salon A-klinikalta puh. 040 136 8126, katkaisu- ja selviämisasema puh. 040 714 9600.  Päihdehuollon jatkopaikoista sovitaan johtavan sosiaalityöntekijän kanssa. Jatkohoito vaatii kunnan maksusitoumuksen.

 

Mielenterveystyö

Mielenterveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Omasta mielenterveydestään voi pitää huolta ja omia voimavaroja vahvistaa. Mieleterveysongelmat koskettavat monia. Ongelmia voi olla itsellä tai läheisellä. Ongelmien hoito on sitä helpompaa, mitä varhaisemmassa niihin haetaan apua.

Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä, sekä poistaa ja vähentää vaarantavia tekijöitä.

Mieleterveystyön muotoja ovat mm.
- ohjaus ja neuvonta
- yksilön ja perheen tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki
- muut yksilön mielenterveyttä tukevat sosiaaliset palvelut