Olet sivulla: Palvelut » Vapaa-aikatoimisto

kulttuurisihteeri
Taina Myllynen
puh. 050 560 7168
Sähköposti:
etunimi.sukunimi [ät] poytya.fi

Pöytyän kunnan
puhelinvaihde:
(02) 481 000 klo 9-15
Sähköposti:
kunta [ ät ] poytya.fi
Postiosoite:
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Katso: KARTTA

 

Vapaa-aikatoimisto

 

OHJE PÖYTYÄN YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA JA STIPENDEISTÄ

Yhteisöllisyyslautakunta jakaa vuosittain seuraavia avustuksia (Hallintosääntö § 33):

1. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen vuosiavustukset

2. Kyläavustukset - kylien kehittämisavustukset

3. Yhteisöllisyyslautakunnan kohdeavustukset

4. Stipendit

 

Yhteisöllisyyslautakunnan avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä yhteisöllisyyslautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin jäljempänä on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja, esimerkiksi kohdentaa avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen.

Yhteisöllisyyslautakunta tukee avustuksilla kunnan alueella olevia vapaa-aikapalveluja (kulttuuri, kylä-, liikunta- ja nuorisotoiminta). Yhteisöllisyyslautakunnan tukema toiminta on osa hyvinvointipalveluja, joiden tavoitteena on paikallisen kulttuuri-. kylä-, liikunta- ja nuorisotoiminnan edistäminen, monipuolistaminen ja toimijoiden yhteistyön lisääminen.

Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä hakijalle, jonka katsotaan selkeästi kuuluvan muun tukijärjestelmän piiriin. Jos avustusta ei voida käyttää, se on palautettava.  Avustettavan toiminnan tavoitteena ei voi olla taloudellinen hyöty tai voitto. Yhteisöllisyyslautakunta voi jättää tuen maksamatta, jos tuen maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet tai tuen saaja on antanut virheellistä tai puutteellista tietoa.

HAKU

Yhteisöllisyyslautakunnan avustukset julistetaan vuosittain haettaviksi ilmoituksella, josta ilmenee jaettava summa sekä hakemuksen viimeinen palautuspäivä. Kaikki yhteisöllisyyslautakunnan avustukset ja stipendit ovat haettavissa huhtikuun loppuun mennessä kuukauden hakuajalla. Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden ajan kuitenkin viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Mikäli ko. kuukauden viimeinen päivä osuu viikonloppuun, haku päättyy edeltävänä arkipäivänä virka-ajan päättyessä.

Hakemukset tulee laatia tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustukset ja stipendit jaetaan vuosittain talousarviomäärärahojen puitteissa.

Huom. Liikuntapalvelujen vuosiavustukset haetaan vuodesta 2018 alkaen sähköisesti osoitteessa www.seuraverkko.fi

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen
Pöytyän vapaa-aikatoimisto/Kyrön toimipiste,
Kehityksentie 6, 21800 Kyrö

TAI

sähköpostilla osoitteeseen  vapaa.aika@poytya.fi

Huom. Hakemus täytyy aina allekirjoittaa ennen lähettämistä.

Lisätietoja:  kulttuurisihteeri p. 050 560 7168, liikuntasihteeri p. 0400 547 583 ja
nuorisosihteeri p. 0400 780 646.

 

 1. 1. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOYHDISTYSTEN VUOSIAVUSTUKSET

Vuosiavustusta myönnetään vain paikallisten kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten yleiseen ja sääntömääräiseen koko vuoden jatkuvan paikallisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksellä tulee olla toimintaa Pöytyällä ja pöytyäläisiä jäseniä.

Avustusta voidaan myöntää toimintansa käynnistävälle paikalliselle kulttuuri-, liikunta- tai nuorisoyhdistykselle. Tällöin toiminnan laajuutta arvioidaan toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteella.

Avustusta myönnetään toiminnan laajuuden ja vaikuttavuuden perusteella ja vuosiavustuksen saamiseksi hakemuksessa ja sen liitteissä tulee olla

 • yhdistyksen toiminta-ajatus, toiminnan muodot ja mahdolliset painopisteet
 • käyttötarkoitus: toimintasuunnitelma ja talousarvio avustuksen hakuvuodelta
 • haettava summa ja muut haetut tai saadut avustukset
 • toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta
 • yhdistyksen jäsenmäärä, nuorisojärjestöillä ikäjakauma (nuorten osuus) ja jäsenmäärä ns. monikunnallisissa seuroissa seuraan kuuluvat pöytyäläiset/seuran jäsenmäärä

ENNAKKOAVUSTUSTA voidaan maksaa yhdistykselle enintään 30 % edellisen vuoden vuosiavustuksen määrästä.

 1. KYLÄAVUSTUKSET – KYLIEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEST

Kylien kehittämisavustukselle tuetaan kylien kehittämisitä, elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Avustuksella rahoitetaan kylien pieniä investointeja ja muita kehittämistoimenpiteitä. Avustusta ei myönnetä yleisavustuksena kyläyhdistysten toimintaan.  Avustettava hanke/toimenpide ei voi saada muuta julkista rahoitusta.

Kylien kehittämisavusta myönnetään vain paikallisten kyläyhdistysten toiminnan tukemiseen. Yhdistyksellä tulee olla toimintaa Pöytyällä ja pöytyäläisiä jäseniä. Kyläyhdistyksiä ovat myös omakotiyhdistykset. Hakijan tulee olla rekisteröity yhdistys.

Avustusta myönnetään toiminnan laajuuden ja vaikuttavuuden perusteella, jota arvioidaan toimintasuunnitelman, talousarvion, edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen perusteella.

Kylien kehittämisavustuskohteita ovat mm.

 1. Pienimuotoiset investoinnit
 2. Markkinointikustannukset ja tiedottaminen
 3. Tapahtuma-avustus

 1. KOHDEAVUSTUKSET

Kyseessä on yhteisöllisyyslautakunnan harkinnanvarainen erityisavustus.

Kohdeavustusta voidaan myöntää yhteistyöavustuksena pöytyäläiselle yhdistykselle tai pöytyäläiselle toimijalle, jotka eivät voi hakea vuosiavustusta ja joiden toiminta kuitenkin liittyy vapaa-aikapalveluiden järjestämiseen. Avustus voidaan myöntää myös toimijalle, joka järjestää merkittävän tapahtuman Pöytyällä.

Kohdeavustus on kertaluonteinen mm. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana Pöytyällä toimeenpantavan tapahtuman/tilaisuuden/toiminnan yms. toteuttamiseen myönnettävä avustus. Kohdeavustusta voivat hakea myös rekisteröimättömät ryhmät ja yksityiset hakijat.

 1. STIPENDIT

Stipendit myönnetään hakemusten perusteella ansioituneelle pöytyäläiselle kulttuuri-, liikunta- tai nuorelle henkilölle tai ryhmille vuoden 2017 toiminnasta ja saavutuksista.  Hakemuksen voi täyttää yksityinen henkilö tai seuran ja yhdistyksen henkilö. Hakemuksessa tulee olla niin hakijan kuin saajan nimi ja yhteystiedot. Myöntäminen perustuu hakemukseen, jossa hakija määrittää minkä saavutuksen pohjalta stipendiä hakee.

KULTTUURISTIPENDIT

Kulttuuristipendin tarkoitus on antaa tunnustusta ja kannustusta paikalliselle henkilölle tai yhdistykselle monivuotisesta ja merkittävästä niin kulttuurin kuin taiteen saavutuksista ja toiminnasta.

LIIKUNTASTIPENDIT

Stipendinsaajan kotikunta tulee olla ollut 1.1.2017 Pöytyä sekä olla täyttänyt vähintään 14 vuotta 31.12.2017 mennessä. Stipendiä voidaan anoa joko yksittäiselle urheilijalle tai joukkueelle. Myös ulkopaikkakuntalaista seuraa edustavat pöytyäläiset voivat saada stipendin. Stipendin hakijana voi olla lajiliitto, seura tai yksityishenkilö.

Myöntäminen perustuu stipendihakemukseen, jossa hakija määrittää minkä saavutuksen / saavutusten pohjalta stipendiä hakee. Stipendin saadakseen urheilijan tai joukkueen tulee olla sijoittunut kyseisenä vuonna mitaleille olympia-, MM-, EM-, PM- tai SM-kilpailuissa. Stipendejä voidaan myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain tukemien lajiliittojen ja –järjestöjen alaisiin lajeihin. Muita kuin edellä mainittuja lajeja koskevista saavutuksista haettavat stipendit käsitellään aina tapauskohtaisesti.

NUORISOSTIPENDIT

Nuorisostipendin tarkoitus on antaa tunnustusta ja kannustusta paikalliselle henkilölle tai yhdistykselle monivuotisesta ja merkittävästä nuorisotyön saavutuksista ja toiminnasta.

Pöytyän nuorisovaltuusto voi halutessaan ehdottaa aktiiviselle ja ansioituneelle nuorelle stipendiä esimerkillisestä toiminnasta.

OHJE

AVUSTUSHAKULOMAKE

STIPENDINHAKULOMAKE

 

Pöytyän vapaa-aikatoimisto:

Kulttuurisihteeri Taina Myllynen, p. 050 560 7168

Liikuntasihteeri Markus Salo, p. 040 0547 583

Nuorisosihteeri Anna-Leena Ranto, p. 0400 780 646

Nuoriso-ohjaaja Tuula Väänänen, p. 040 019 8813

Etsivä nuorisotyöntekijä Elina Nuotio p. 040 6722 979


Ilmoittautuminen vapaa-aikatoimen tapahtumiin yms.

Huomaa, että vapaa-aikatoimisto ja Auranlaakson kansalaisopistolla on eri ilmoittautumissivut
vaikka käyttävät samaa HelleWi-ohjelmaa.