Olet sivulla: Palvelut » Vapaa-aikatoimisto

kulttuurisihteeri
Taina Myllynen
puh. 050 560 7168
Sähköposti:
etunimi.sukunimi [ät] poytya.fi

Pöytyän kunnan
puhelinvaihde:
(02) 481 000 klo 9-15
Sähköposti:
kunta [ ät ] poytya.fi
Postiosoite:
Kehityksentie 6
21800 KYRÖ
Katso: KARTTA

 


 

 

Vapaa-aikatoimisto

 

Pöytyän kunnan vapaa-aikatoimen vuoden 2017

KOHDEAVUSTUKSET
vapaa-aikapalveluiden järjestämiseen julistetaan paikallisten yhdistysten ja toimijoiden haettavaksi
(ei vuosiavustuksen saajat tai muun tukijärjestelmän piiriin kuuluvat)

vapaa-aikatoimen kohdeavustus    4 000 euroa

Hakemuksia voi palauttaa vuoden aikana, kuitenkin viimeistään perjantaina 29.9.2017 klo 15.00 mennessä.

Hakuohje ja –lomakkeita Pöytyän vapaa-aikatoimisto
Kyrön toimipiste
Kehityksentie 6
21800 Kyrö

Lisätietoja:
kulttuurisihteeri puh. 050 560 7168
liikuntasihteeri puh. 040 054 7583 ja
nuorisosihteeri puh. 040 078 0646.

HAKUOHJE:

Vapaa-aikatoimen avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä vapaa-aikalautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin jäljempänä on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja, esimerkiksi kohdentaa avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen.

Vapaa-aikatoimi tukee avustuksilla kunnan alueella olevia vapaa-aikapalveluja (kulttuuri, liikunta- ja nuorisotoiminta).  Vapaa-aikapalvelut ovat osa hyvinvointipalveluja, joiden tavoitteena on paikallisen kulttuuri-. liikunta- ja nuorisotoiminnan edistäminen ja monipuolistaminen, toimijoiden yhteistyön lisääminen ja harrastustoiminnan tukeminen.

Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä hakijalle, jonka katsotaan selkeästi kuuluvan muun tukijärjestelmän piiriin (mm. kehittämistoimikunta avustaa kylätoimikuntia ja omakotiyhdistyksiä tai perustuvalautakunnan avustamat järjestöt).

Jos avustusta ei voida käyttää, on se palautettava.  Avustettavan toiminnan tavoitteena ei voi olla taloudellinen hyöty tai voitto.

HAKU

Vapaa-aikalautakunnan avustukset julistetaan vuosittain haettaviksi ilmoituksella, josta ilmenee jaettava summa sekä hakemuksen viimeinen palautuspäivä. Vuosiavustukset ovat haettavissa maaliskuun loppuun mennessä kuukauden hakuajalla. Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden ajan kuitenkin viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Mikäli ko. kuukauden viimeinen päivä osuu viikonloppuun, haku päättyy edeltävänä arkipäivänä virka-ajan päättyessä.

Hakemukset tulee laatia tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustusta voidaan käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen.

 

AVUSTUSMUODOT

VUOSIAVUSTUS

Vuosiavustusta myönnetään vain paikallisten kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten yleiseen ja sääntömääräiseen koko vuoden jatkuvan paikallisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksellä tulee olla toimintaa Pöytyällä ja pöytyäläisiä jäseniä.

Avustusta voidaan myöntää toimintansa käynnistävälle yhdistykselle. Tällöin toiminnan laajuutta arvioidaan toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteella.

Avustusta myönnetään toiminnan laajuuden ja vaikuttavuuden perusteella, jota arvioidaan toimintasuunnitelman, talousarvion, edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen perusteella.

Vuosiavustuksen saamiseksi hakemuksessa ja sen liitteissä tulee olla

  • yhdistyksen toiminta-ajatus, toiminnan muodot ja mahdolliset painopisteet
  • käyttötarkoitus: toimintasuunnitelma ja talousarvio avustuksen hakuvuodelta
  • haettava summa ja muut haetut tai saadut avustukset
  • toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta
  • yhdistyksen jäsenmäärä, nuorisojärjestöillä ikäjakauma (nuorten osuus) ja jäsenmäärä ns. monikunnallisissa seuroissa seuraan kuuluvat pöytyäläiset/seuran jäsenmäärä

KOHDEAVUSTUS

Kohdeavustusta voidaan myöntää yhteistyöavustuksena pöytyäläiselle yhdistykselle tai pöytyäläiselle toimijalle, jotka eivät voi hakea vuosiavustusta ja joiden toiminta kuitenkin liittyy vapaa-aikapalveluiden järjestämiseen.

Kohdeavustus on kertaluonteinen mm. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana Pöytyällä toimeenpantavan tapahtuman/tilaisuuden/toiminnan yms. toteuttamiseen myönnettävä avustus. Kohdeavustusta voivat hakea myös rekisteröimättömät ryhmät ynnä yksityiset hakijat.

ENNAKKOAVUSTUSTA voidaan maksaa yhdistykselle enintään 30 % edellisen vuoden vuosiavustuksen määrästä.

Pöytyän vapaa-aikalautakunta 15.2.2017

* * *

Pöytyän vapaa-aikatoimisto:

Kulttuurisihteeri Taina Myllynen, p. 050 560 7168

Liikuntasihteeri Markus Salo, p. 040 0547 583

Nuorisosihteeri Anna-Leena Ranto, p. 0400 780 646

Nuoriso-ohjaaja Tuula Väänänen, p. 040 019 8813

Etsivä nuorisotyöntekijä Elina Nuotio p. 040 6722 979


Ilmoittautuminen vapaa-aikatoimen tapahtumiin yms.

Huomaa, että vapaa-aikatoimisto ja Auranlaakson kansalaisopistolla on eri ilmoittautumissivut
vaikka käyttävät samaa HelleWi-ohjelmaa.